Indlæg af Thomas Jakobsen

Abstract submission åben

Så er abstract submission til DOS kongressen 2019 åben. Du kan submitte dit abstract her (klik her). Deadline er d. 16. juni. Du kan følge status på dit abstract her (klik her). Maximal længde på et abstract er øget til 2200 tegn inkl. mellemrum.

Skal du med til EFORT?

DOS vil gerne inviterer vores medlemmer, som deltager i EFORT kongressen, til et socialt arrangement torsdag aften d. 6. juni i Lissabon. Tilmelding til office@ortopaedi.dk senest 1. juni.Tid og sted for arrangementet annonceres på senere.

Beckett-Fonden

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr. Bemærk:  I 2019 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos ældre mennesker […]

Skal din artikel eller PhD have DOS prisen?

HUSK at deadline for ansøgning til DOS’s PhD.- og artikelpriser er 1. april. Ligeledes er der deadline 1. april til DOS Fellowship. Ansøgninger sendes til Formand for Videnskabeligt Udvalg, Peter Toft Tengberg på scientific@ortopaedi.dk. Husk at læse kravene på vores hjemmeside.