Udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde i DOS

DOS dækker rimelige udgifter for flg. personer i forbindelse med DOS relaterede aktiviteter:

Når man deltager i arbejde i DOS’s faste udvalg dvs. Uddannelsesudvalg, Videnskabeligt udvalg og Kvalitetsudvalg dækker DOS udgifter i forbindelse møder i udvalgene iht. nedenstående regler. Derudover dækkes ad hoc aktiviteter herunder rejseomkostninger og mødeudgifter for ovenstående personkreds og andre efter forudgående aftale med DOS kasseren.

Hvad dækkes:

Der dækkes rimelige transportudgifter, primært offentlig transport, med dokumentation, evt. samkørsel i egen bil efter statens takster.

Der tilstræbes mødelokale på sygehus med forplejning fra lokal kantine.

Relevant overnatning, for eksempel under DOS Kongressen. Udgifter fra minibar refunderes ikke.

Takster for kørsel i egen bil:

1,93 kr. pr. km

Sådan gør du:

Hent refusionsark og udfyld de med relevante oplysninger vedr. formål, udgifter, kontooplysninger, mm.

Alle bilag bedes indscannet og vedhæftes mail og nummereres i henhold til listen på refusionsarket.

Mail med refusionsark og bilag (HUSK bilag nr i filnavn) sendes umiddelbart efter, at udgiften er afholdt til payment@ortopaedi.dk

Download refusionsark (klik her)