Udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde i DOS

DOS dækker rimelige udgifter for flg. personer i forbindelse med DOS relaterede aktiviteter:

Når man deltager i arbejde i DOS’s faste udvalg dvs. Uddannelsesudvalg, Videnskabeligt udvalg og Kvalitetsudvalg dækker DOS udgifter i forbindelse møder i udvalgene iht. nedenstående regler. Derudover dækkes ad hoc aktiviteter herunder rejseomkostninger og mødeudgifter for ovenstående personkreds og andre efter forudgående aftale med DOS kasseren.

Hvad dækkes:

Der dækkes rimelige transportudgifter, primært offentlig transport, med dokumentation, evt. samkørsel i egen bil efter statens takster. Husk at angive navn på samkørselspartner(e).

Der tilstræbes mødelokale på sygehus med forplejning fra lokal kantine.

Relevant overnatning, for eksempel under DOS Kongressen. Udgifter fra minibar refunderes ikke.

Takster for kørsel i egen bil følger lav sats:

1,98 kr. pr. km for 2022

Sådan gør du:

Hent refusionsark og udfyld de med relevante oplysninger vedr. formål, udgifter, kontooplysninger, mm.

Alle bilag bedes indscannet og vedhæftes mail og nummereres i henhold til listen på refusionsarket.

Mail med refusionsark og bilag (HUSK bilag nr i filnavn) sendes umiddelbart efter, at udgiften er afholdt til payment@ortopaedi.dk

Download refusionsark (klik her)