DOS Fellowship

DOS ønsker at støtte forskningsophold ved udenlandske institutioner af mindst 3 måneders varighed. Ansøger skal være medlem af DOS og opholdet skal starte efter ansøgningsfristen.

Der uddeles årligt op til 50.000 kr. som ét eller flere rejselegater.

Nedenstående dokumenter sendes som en samlet pdf-fil til formanden for Videnskabeligt Udvalg: scientific@ortopaedi.dk senest d. 1. april kl.23.59.

  • Motiveret ansøgning med beskrivelse af forskningsopholdet (max. 500 ord).
  • Budget
  • CV (2 sider)
  • Anbefaling fra den forskningsansvarlige fra den danske forskningsgruppe
  • Anbefaling fra den udenlandske institution
  • Foto mhp. annoncering på DOS hjemmeside og DOS Bulletin

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg inden sommerferien, hvorefter bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse.

Ved ansøgning vægtes:

  • Konkret forskningsplan for opholdet
  • Forskningsmæssigt udbytte – både individuelt, for den danske institution og for dansk ortopædkirurgi
  • Ansøgers CV
  • At midlerne fordeles jævnt over landets forskningsgrupper

Der kan forventes svar primo september.

Afrapportering:

Efter endt ophold skal der aflægges en skriftlig rapport som offentliggøres på DOS hjemmeside og i DOS Bulletin. Ikke anvendte midler bør tilbagebetales.

Uddelinger