Retningslinjer for poster og foredrag

Posters

DOS Kongressen

 • Posteren må højest have målene 135 cm højde x 94 cm bredde.
 • Posterens tekst skal være på engelsk.
 • Posteren skal hænges op om onsdagen kl. 8:00-9.00.
 • Posteren skal præsenteres til poster walk, hvor du skal stå klar ved din poster
 • 2 min præsentation af hovedbudskab, 1 min spørgsmål
 • Der vil være emne-inddelte poster walks.
 • Hvis du har flere posterpræsentationer, bedes tidspunkter koordineres med moderator kl. 16.45. Moderator vil være tilgængelig ved postervæggen til den pågældende poster walk.
 • Der vil være ophængningsmateriale til rådighed. Det er vigtigt, at din poster ophænges på den postervæg, som er angivet med dit abstractnummer. Dit abstractnummer fremgår af den email, som du har modtaget fra os om at dit abstract er udtaget til posterpræsentation.

Priser

Der uddeles 2 poster priser:

Best Poster tildeles ud fra kriterierne:

 • videnskabelig kvalitet af abstract
 • visuel formidling
 • verbal præsentation og svar på spørgsmål

Publikumsprisen uddeles till den poster med størst popularitet blandt deltagerne ved poster walken.

Begge priser uddeles ved DOS festmiddag fredag aften.

Foredrag

 • Foredraget må maksimalt vare 6 minutter. Der er derudover afsat 2 minuttertil diskussion. Ved overskridelse af tidsrammen må man forvente at blive afbrudt af chairman
 • Foredraget skal afholdes på dansk eller engelsk
 • Teksten i præsentationen skal være engelsk
 • Man kan ikke bruge sin egen computer, men skal inden sessionen starter uploade præsentationen via USB-stik eller lign. til den på stedet værende computer. Der vil være teknisk assistance
 • DOS Best Paper: Der uddeles en præmie i form af et rejseleget til bedste og anden bedste præsentation i foredragskonkurrencen på hhv. 5000 kr. og 2500 kr.

Disclosures:

Vil fremgå af abstractet og behøver ikke at fremgå af præsentationen.

Gode råd vedrørende mundtlige præsentationer:

 • Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at nå mere end 8-10 slides inden for den afsatte tid
 • Derudover kan man med fordel anvende både titel- og afslutningsslide
 • Undgå mere end 3-4 informationer pr. slide
 • Undgå slides med meget tekst, og undlad at læse teksten direkte fra dine slides
 • Benyt dig af muligheden for at gennemgå præsentationen med en ældre kollega eller din vejleder, inden DOS-mødet

Vejledning til bedømmelse af abstracts

Bedømmelse af indsendte abstracts foregår ved hjælp af et abstract bedømmelsessystem. Videnskabeligt Udvalg har udarbejdet en vejledning til brug ved bedømmelsen af abstracts. Bedømmelsesproceduren er en videreudvikling af ISK scoresystemet (læs mere her) og er videnskabeligt evalueret af videnskabeligt udvalg (læs mere her).

Læs vejledningen her.

Udformning af abstracts

Abstracts til DOS kongressen kan submittes via denne hjemmeside, når der er åben for submission. Et abstract må maximalt fylde 2200 tegn og skal have følgende struktur:

Background
Purpose / Aim of study
Materials and Methods
Findings / Results
Conclusions