Videnskabeligt Udvalg

Konstitueret formand for VU og Redaktør DOS

Uddannelsesansvarlig overlæge, dr.med, ph.d
Thomas Jakobsen
Aalborg Universitets Hospital
Ortopædkirurgisk Afdeling
9000 Aalborg
Scientific@ortopaedi.dk
editor@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2017 – 2020 (kan ikke genvælges)
2014 – 2017

Overlæge, ph.d.
Claus Varnum
Ortopædkirurgisk Afdeling
Vejle Sygehus
Kabbeltoft 25
7100 Vejle
clausvarnum@gmail.com

Habilitetserklæring

2018 – 2021
2015 – 2018 

Professor, overlæge, ph.d.
Maiken Stilling
Ortopædkirurgisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK- 8200 Aarhus N

Habilitetserklæring

maiken.stilling@clin.au.dk

2018 – 2021
2015 – 2018 

Afdelingslæge, ph.d.
Kristoffer Weisskirchner Barfod
Hvidovre Hospital
Artroskopisk Center
Kettegård Alle 30
2630 Hvidovre
kbarfod@dadlnet.dk

Habilitetserklæring

2019 – 2022
2016 – 2019 (kan genvælges én gang)