Inspektorordning

Inspektorordningens formål er at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige uddannelse på de enkelte sygehuse.

Inspektorerne er udpeget af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra DOS. Inspektorerne uddannes gennem Sundhedsstyrelsen til inspektorbesøg. Det primære mål med inspektorbesøg er at facilitere afdelingens uddannelse. I forbindelse med inspektorbesøg udfærdiges en inspektorrapport, som indsendes til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen kommenterer på inspektorrapporten og videresender herefter rapporten til interessenter i uddannelse, herunder DOS.

I DOS gennemlæses inspektorrapporterne såvel i uddannelsesudvalget som i DOS bestyrelsen. Inspektorrapporterne giver indblik i uddannelsen på de enkelte afdelinger og anvendes til inspiration for fremtidige uddannelsestiltag. Det er glædeligt at se det store arbejde, som til stadighed pågår i afdelingerne for at optimere den ortopædkirurgiske uddannelse.  DOS vil også gerne takke for det omfattende og flotte arbejde, som udføres af inspektorerne.

I enkelte tilfælde påpeger rapporterne uddannelsesmæssige udfordringer af mere strukturel karakter. I sådanne tilfælde kan DOS bestyrelsen vælge at svare tilbage til Sundhedsstyrelsen eller videreuddannelsesregionerne i håb om, at opmærksomhed fra flere sider kan bidrage til løsning på eventuelle problemer.

Inspektorer

Du kan læse mere om Inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside via følgende link:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning