Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

Korte Kliniske retningslinier i DOS regi udfærdiges altid efter følgende kogebog (læs her).

Der er fastlagt et årshjul for udfærdigelsen. Dette kan læses her.

En KKR gælder 4 år. Efter 3 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 4 år erstattes KKR herefter af ny udgave eller er ikke længere gældende. KKR der på denne måde er “udgået” kan ses under fanebladet “udgåede KKR”.

Med venlig hilsen
Frank Damborg
Formand DOS kvalitetsudvalg

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 4 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).