Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

Korte Kliniske retningslinier i DOS regi udfærdiges altid efter følgende kogebog (læs her).

Der er fastlagt et årshjul for udfærdigelsen. Dette kan læses her.

En KKR gælder 4 år. Efter 3 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 4 år erstattes KKR herefter af ny udgave eller er ikke længere gældende. KKR der på denne måde er “udgået” kan ses under fanebladet “udgåede KKR”.

I 2019 er der udarbejdet nedennævnte korte kliniske retningslinier (KKR).

Disse har nu været til høring i 6 uger. Høringen er afsluttet 20/9. Aktuelt er forfattergrupperne ved at udfærdige de endelige KKRér på baggrund af indgivne høringssvar.

De enkelte KKR’er vil herefter blive godkendt af DOS bestyrelsen på bestyrelsesmøde dagen før DOS kongressen.

Når vi mødes på kongressen vil de nye KKR’er således være gældende og klar til præsentation.

Mvh Frank Damborg

Formand DOS kvalitetsudvalg

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 4 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).