Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

Korte Kliniske retningslinier i DOS regi udfærdiges altid efter følgende metodebog (Læs her).

Der er fastlagt et årshjul for udfærdigelsen. Dette kan læses her.

En KKR gælder 4 år. Efter 3 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 4 år erstattes KKR herefter af ny udgave eller er ikke længere gældende. KKR der på denne måde er “udgået” kan ses under fanebladet “udgåede KKR”.

2018 – Høring

Følgende 7 KKR’er er aktuelt i høring frem til 5/10. Har du kommentarer hertil så skriv til formanden for kvalitetsudvalget Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk. Forfatterne vil løbende modtage de indkomne kommentarer, så de har mulighed for revision. Efter 5/10 revideres KKR’erne og dagen før DOS kongressen godkendes de endelige udgaver på DOS bestyrelsesmøde. Når vi mødes på DOS kongressen vil de følgende KKR’er således være gældende i endelig udgave.

De vil blive præsenteret på DOS kongressen på forskellig vis. Nogle som postere, nogle på fagområdernes dag og nogle som orale præsentationer blandt de videnskabelige indlæg

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 4 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).