Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

En Korte Kliniske Retningslinjer (KKR) er systematisk udarbejdet og oversætter videnskabelig evidens til brug i den kliniske hverdag. En KKR omhandler en udvalgt og velafgrænset klinisk problemstilling udvalgt af en faglig arbejdsgruppe. Emnet er oftest et område, der skaber debat eller hvor der mangler konsensus. Den kliniske problemstilling formuleres som et fokuseret spørgsmål, et PICO- eller PIRO-spørgsmål, der danner baggrund for en systematisk litteraturgennemgang og evidens vurdering. Arbejdet afsluttes med en graderet klinisk anbefaling, der kan anvendes som beslutningsstøtte i den kliniske hverdag.

Arbejdet med KKR kører efter et fast årshjul.

Relevante dokumenter og præsentationer til brug for udarbejdelse af KKR finder du her (klik her).

Fra 3/9-21 er det besluttet at en KKR gælder i 5 år, mod tidligere 4 år. Efter 4 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 5 år erstattes KKR herefter enten af en ny udgave eller arkiveres og er ikke længere gældende.

Ovennævnte ændrede gyldighedsperiode af KKRér blev besluttet på bestyrelsesmøde i DOS 3/9-21. Forud herfor var gyldigheden 1 år kortere. Dette er årsagen til at der på gyldighedsperioden af de KKRér der er udgivet før 2021 kun fremgår en gyldighedsperiode på 4 år.

Nedenfor findes en oversigt over eksisterende KKR’er og nederst et faneblad for “udgåede KKR’”.

Du kan sortere listen over gældende KKRér på årstal, titel eller involverede fagområder ved at klikke på den øverste linje!

Med venlig hilsen

Annie Primdahl
Formand DOS Kvalitetsudvalg

År Titel Fagområde 1 Fagområde 2
2023 Behandling af septisk artrit i hofteleddet hos børn DPOS
2023 Corticosteroid injektion versus fysioterapeutisk træning til behandling af tennis albue DSSAK
2023 Patella komponent i primær total knæ alloplastik DSHK
2023 Perkutan vertebroplastik/kyphoplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske lavenergifrakturer i column DRS
2023 Total hoftealloplastik hos ældre – cementeret eller ikke-cementeret stem fiksation? DSHK
2023 Bør Chevron-osteotomi fikseres internt med skrue eller ikke fikseres? DFAS
2023 Behandling af dislocerede, ustabile ankelfrakturer hos patienter > 70 år? DOT
2023 Periacetabularosteomi (PAO) for patienter over 45 år med symptomatisk hoftedysplasi. DSHK
2023 Behandling af forskudte stabile olecranonfrakturer (Mayo type II A+B) hos ældre patienter med lavt funktionsniveau DOT
2023 Tromboseprofylakse ved ankelfrakturer DOT
2022 Antibiotikaprofylakse ved hofte- og knæ-alloplastik DSHK DSOI
2022 Anvendelse af dual mobility cup DSHK
2022 Dislocerede, komminutte frakturer af caput radii (Mason type III) DSSAK DOT
2022 Distale metafysære radiusfrakturer hos børn DPOS
2022 Displacerede midtskafts clavicula frakturer hos voksne DSSAK DOT
2022 Prøvetagning ved mistanke om infektioner relateret til osteosynteser og alloplastikker DSOI DSHK, DOT
2021 Udmåling af intermetatarsalvinkel 1 (IM-1) DFAS
2021 Belastet eller ubelastet røntgen ved Hallux valguskirurgi/forfodkirurgi DFAS
2020 AC-leds luksation – kirurgi vs. ikke-kirurgi DSSAK
2020 Pertrochantær hoftefraktur og marvsøm DOT
2020 Korset til adolescent idiopatisk skoliose Dansk Rygkirurgisk Selskab DPOS
2020 Septisk artrit og initial kirurgisk håndtering SAKS DSOI
2020 Artroskopisk kirurgi og intraartikulær lokalanalgetika SAKS
2020 Hemialloplastik – cement eller ikke-cement DSHK DOT
2020 Traumatisk knæluksation – udredning af initial karskade DOT SAKS
2019 Femoro-acetabular impingement & hofteartroskopi SAKS
2019 Proks. humerus fraktur & kirurgi vs. Ikke-kirurgi DSSAK DOT
2019 Calcaneus fraktur & operativ behandling DOT
2019 Biceps, caput longum & tenodese vs. tenotomi DSSAK SAKS
2019 Akut ruptur af den lange bicepssene: Konservativ eller operativ behandling? DSSAK SAKS
2019 Septisk knæartrit & genoptræning DSOI
2019 Septisk knæartrit & led-leukocyttal DSOI
2019 Suprakondylær humerus fraktur & K-tråds osteosyntese DPOS DOT

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 5 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).