Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

En Korte Kliniske Retningslinjer (KKR) er en udvalgt og velafgrænset klinisk problemstilling udvalgt af en faglig arbejdsgruppe. Emnet er oftest et område, der skaber debat eller hvor der mangler konsensus. Den kliniske problemstilling formuleres som et fokuseret spørgsmål, et PICO- eller PIRO-spørgsmål, der danner baggrund for en systematisk litteraturgennemgang og evidens vurdering. Arbejdet afsluttes med en graderet klinisk anbefaling, der kan anvendes som beslutningsstøtte i den kliniske hverdag.

Arbejdet med KKR kører efter et fast årshjul.

Relevante dokumenter og præsentationer til brug for udarbejdelse af KKR finder du her (klik her).

En KKR gælder 4 år. Efter 3 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 4 år erstattes KKR herefter enten af en ny udgave eller arkiveres og er ikke længere gældende.

Nedenfor findes en oversigt over eksisterende KKR’er og nederst et faneblad for “udgåede KKR’”.

Med venlig hilsen
Frank Damborg
Formand DOS kvalitetsudvalg

ÅrTitelFagområde 1Fagområde 2
2019Femoro-acetabular impingement & hofteartroskopi 
SAKS

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 4 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).