Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

En Korte Kliniske Retningslinjer (KKR) er en udvalgt og velafgrænset klinisk problemstilling udvalgt af en faglig arbejdsgruppe. Emnet er oftest et område, der skaber debat eller hvor der mangler konsensus. Den kliniske problemstilling formuleres som et fokuseret spørgsmål, et PICO- eller PIRO-spørgsmål, der danner baggrund for en systematisk litteraturgennemgang og evidens vurdering. Arbejdet afsluttes med en graderet klinisk anbefaling, der kan anvendes som beslutningsstøtte i den kliniske hverdag.

Arbejdet med KKR kører efter et fast årshjul.

Relevante dokumenter og præsentationer til brug for udarbejdelse af KKR finder du her (klik her).

Fra 3/9-21 er det besluttet at en KKR gælder i 5 år, mod tidligere 4 år. Efter 4 år vil forfatterne / fagområderne, der står for en given KKR blive bedt om at iværksætte en revision / gennemgang. Efter 5 år erstattes KKR herefter enten af en ny udgave eller arkiveres og er ikke længere gældende.

Ovennævnte ændrede gyldighedsperiode af KKRér blev besluttet på bestyrelsesmøde i DOS 3/9-21. Forud herfor var gyldigheden 1 år kortere. Dette er årsagen til at der på gyldighedsperioden af de KKRér der er udgivet før 2021 kun fremgår en gyldighedsperiode på 4 år.

Nedenfor findes en oversigt over eksisterende KKR’er og nederst et faneblad for “udgåede KKR’”.

Du kan sortere listen over gældende KKRér på årstal, titel eller involverede fagområder ved at klikke på den øverste linie!

Med venlig hilsen

Frank Damborg
Formand DOS kvalitetsudvalg

År Titel Fagområde 1 Fagområde 2
2021 Udmåling af intermetatarsalvinkel 1 (IM-1) DFAS
2021 Belastet eller ubelastet røntgen ved Hallux valguskirurgi/forfodkirurgi DFAS
2020 AC-leds luksation – kirurgi vs. ikke-kirurgi DSSAK
2020 Pertrochantær hoftefraktur og marvsøm DOT
2020 Korset til adolescent idiopatisk skoliose Dansk Rygkirurgisk Selskab DPOS
2020 Septisk artrit og initial kirurgisk håndtering SAKS DSOI
2020 Artroskopisk kirurgi og intraartikulær lokalanalgetika SAKS
2020 Hemialloplastik – cement eller ikke-cement DSHK DOT
2020 Traumatisk knæluksation – udredning af initial karskade DOT SAKS
2019 Femoro-acetabular impingement & hofteartroskopi SAKS
2019 Proks. humerus fraktur & kirurgi vs. Ikke-kirurgi DSSAK DOT
2019 Calcaneus fraktur & operativ behandling DOT
2019 Biceps, caput longum & tenodese vs. tenotomi DSSAK SAKS
2019 Akut ruptur af den lange bicepssene: Konservativ eller operativ behandling? DSSAK SAKS
2019 Septisk knæartrit & genoptræning DSOI
2019 Septisk knæartrit & led-leukocyttal DSOI
2019 Suprakondylær humerus fraktur & K-tråds osteosyntese DPOS DOT
2018 Kontrol af tilfældigt opdagede benigne enchondromer hos voksne TUMOR
2018 Behandling af springfinger DSH DOO
2018 Den diagnostiske sikkerhed ved udmåling af den laterale center edge vinkel (Wibergs CE-vinkel) DSHK SAKS
2018 Chevron-osteotomi – fiksation med skrue eller ej? DFAS DOO
2018 Behandling af olecranonfrakturer hos ældre DOT DSSAK
2018 Behandling af septisk artrit i hofteleddet hos børn DPOS
2018 Perkutan Vertebroplastik/Kyphoplastik DRS
2017 Alloplastikkirurgi & antibiotika profylakse DSHK
2017 Vævsprøver & implantat infektion DSOI
2017 Hoftedysplasi & periacatebular osteotomi DSHK
2017 Operativ eller konservativ behandling af clavicula frakturer DSSAK DOT
2017 Behandling af distal radius fraktur hos børn DPOS

Udgåede KKR’er

En KKR er gældende i 4 år. KKR som ikke opdateres vil således udgå og ikke længere være gældend. Udgåede KKR’er kan ses her (klik).