Pædagogisk Udviklende Funktion

Den Pædagogisk Udviklende Funktion udføres af især de postgraduate kliniske lektorer (PKL) af den Lægelige Videreuddannelse i de tre regioner Nord, Syd eller Øst.

De postgraduate kliniske lektorers overordnede funktion er at bistå ved sikring og udvikling af den lægelige videreuddannelses kvalitet. Lektorerne forventes at fungere som et bindeled mellem de kliniske afdelinger og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse samt Videreuddannelsessekretariaterne i Videreuddannelsesregion Nord, Syd eller Øst. Der er en PKL for hver region.

PKL’s funktioner er primært af rådgivende og vejledende karakter. Lektorernes opgaver skal udføres indenfor rammerne af de målbeskrivelser og uddannelsesbestemmelser, der er godkendt af de centrale sundhedsmyndigheder, regionerne og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Den postgraduate kliniske lektor skal bl.a. rådgive og vejlede den enkelte uddannelsesafdeling med :

Udarbejdelse og implementering af uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner

Håndtering af utilfredsstillende uddannelsesforløb

Den Pædagogisk Udviklende Funktion er stort set ens for hver Videreuddannelsesregion. For en opdateret funktionsbeskrivelse af de postgraduate kliniske lektorers funktion i de tre regioner henvises til følgende dokumenter:

Region Nord

Region Syd

Region Øst