Forskningsgrupper

Oversigt over danske ortopædkirurgiske forskningsgrupper.
Der er kun medtaget grupper, som aktuelt har en hjemmeside.
Ønsker du din forskningsgruppes hjemmeside præsenteret her, så kontakt venligst webmaster: editor@ortopaedi.dk.

Region Hovedstanden

Region Sjælland

Region Syd

Region Midt

Aarhus Universitetshospital

Danish Paediatric Orthopaedic Research

Idrætstraumatologisk Forskningsgruppe

Aarhus Denmark Microdialysis Research

AutoRSA Research Group

Orthopaedic Spinal Research

Regionshospital Gødstrup

Center for Uddannelse og Forskning, NIDO

Regionshospital Silkeborg
Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi

Regionshospital Horsens
H-Hip

Region Nord

Aalborg Universitetshospital
Interdisciplinary Orthopaedics