Karrierevejledning og specialevalg

Det kan være svært at vide om du har valgt det rigtige speciale eller måske har du svært ved at beslutte dig. På lægeforeningens hjemmeside kan du finde hjælp og værktøjer der vil hjælpe dig med at træffe det rigtige valg af speciale. Lægeforeningen tilbyder mentorordninger til dem der er før, i et uddannelsesforløb eller til dem der lige har afsluttet et. Disse tilbud er beskrevet på lægeforeningens hjemmeside.
Dansk Ortopædisk Selskab og Danske Regioner har beskrevet en faglig profil for specialet og faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi.

Profilen består af to dele:
En generel del med specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc.

En speciel del, der mere specifikt handler om udvælgelse til ansættelse i hoveduddannelsesforløb med en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller. I alle faglige profiler er der lagt vægt på både rent faglige ekspertkompetencer og på mere personlige kompetencer som engagement og samarbejdsevne.

Læs mere om det faglige profil i dette dokument Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstilling i Ortopædkirurgi (2017)  eller se under de tre regioners videreuddannelsessekretariater

Region Nord (www.videreuddannelsen-nord.dk)

Region Syd (http://www.videreuddannelsen-syd.dk)

Region Øst (www.laegeuddannelsen.dk)

Uddannelse til speciallæge i ortopædkirurgi

Speciallægeuddannelsen i ortopædisk kirurgi kan påbegyndes efter den kliniske basisuddannelse og består af to dele:

Introduktionsuddannelse  (12 måneder).

Hoveduddannelse (48 måneder).

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i ortopædkirurgi finder du på www.sst.dk.

Introduktionsstilling i ortopædkirurgi

Alle introduktionsstillinger opslås på https://www.sundhedsjobs.dk/laege og det står dig frit at søge stilling indenfor det speciale og den geografiske region som måtte have din interesse. Stillingerne opslås af de enkelte uddannelsesafdelingerne. På sundhedsjobs.dk kan du også oprette en profil og få tilsendt de stillingsopslag du ønsker. Formålet med I-stillingen er, at du bliver introduceret til specialet og finder ud af, om det er noget for dig. Portføjle til introduktionsstillinger finder du her.

Hoveduddannelse i ortopædkirurgi

Hoveduddannelsen tager 4 år og er forskelligt organiseret afhængig af uddannelsesregion. Stillinger opslås  på videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider. Følg ovenstående links til de forskellige videreuddannelsessekretariater for at se hoveduddannelsesopslag samt muligheden for at se nærmere på hoveduddannelsesforløbene og deres opbygning. Som hovedregel har man et hovedhospital hvor størstedelen af uddannelsen vil finde sted. Derudover har man ophold af varierende varighed på andre ortopædkirurgiske afdelinger.

Porteføljen til HU finder du her. Uddannelsesprogrammer findes på de respektive afdelinger. Uddannelsesplaner udfærdiges i forbindelse med vejledersamtaler.