Andre udvalg og tillidsposter

DOS repræsentanter i ansættelsesudvalg til HU-stillinger i ortopædisk kirurgi

Nord:
Mette Sørensen (speciallæge)
Jonathan Damsgaard (yngre læge under uddannelse)

Syd:
Michael Brix (speciallæge)
Christian Støttrup (yngre læge under uddannelse)

Kia C. Møller Hansen (suppleant for yngre læge under uddannelse)

Øst:

Hans Gottlieb (speciallæge)
Kasper Møller-Maier-Andersen (yngre læge under uddannelse)

 

EFORT National Delegates

DOS President + DOS Past President

SICOT – National Delegate

Ali Al-Hamdani, Herlev og Gentofte Hospital

Rapport >>

Lægelig revisor

Søren Solgaard

Juridisk sagkyndig

Advokat Allan Højbak

 

DRG-udvalget

Svend E. Østgaard (formand)
Næstformanden i DOS (link til bestyrelse)
Niels Dieter Röck
Henrik Palm

Rapport >>

Bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Søren Overgaard

Repræsentantskabet for LVS

Se LVS’s hjemmeside

repræsentantskab