Årets bedste artikel

Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og DOS Videnskabeligt Udvalg uddeler hvert år en pris til bedste artikel (DOS best paper).

Prisen er på 10.000 kr. og uddeles som et rejselegat.

Det er et krav at:

 • udgivelsesdato er i perioden 1. april i det forudgående år til 31. marts i kongresåret. I 2022 dog: 1. januar 2021 – 31. marts 2022. Såfremt artiklen publiceres som Epub ahead of print, tæller dato for online offentliggørelse.
 • ansøger er medlem af DOS.
 • ansøger kan være fysisk tilstede ved uddeling til DOS kongressen

Forfatteren skal indsende:

 • en motiveret ansøgning (max. 200 ord) samt
 • artiklen til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk
 • ansøgningsfrist: 1. april kl. 23.59 i kongresåret

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i maj-juni måned og bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse. Der kan forventes svar primo september .

Der lægges vægt på originalitet, metodologi, betydning for ortopædisk kirurgi samt impact factor. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Vindere

2020 Kristoffer Weisskirchner Barfod

2019 Anne Marie Nyholm

2018 Signe Rosenlund

2017 Christian Skovgaard Nielsen

2016 Ashir Ejaz

2015 Martin Lindberg-Larsen

2014 Christian Skovgaard

2013 Henrik Palm

2012 Carsten Jensen

Årets PhD

Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) og DOS Videnskabeligt Udvalg uddeler hvert år en pris til bedste ph.d. afhandling (DOS best PhD) udgået fra Danmark.

Prisen er på 10.000 kr. og uddeles som et rejselegat.

Det er et krav at:

 • ph.d. forsvar har fundet sted i perioden 1. april i det forudgående år til 31. marts i kongresåret. I 2022 dog: 1. januar 2021 – 31. marts 2022.
 • afhandlingen er publiceret i DOS afhandlingsdatabasen.
 • ansøger er medlem af DOS.
 • ansøger kan være fysisk tilstede ved uddeling til DOS kongressen

Forfatteren skal indsende:

 • en motiveret ansøgning (inkl. videnskabelige præsentationer, evt. omtale og betydning for ortopædien, maks. 250 ord) samt
 • ph.d.-afhandlingen (inkl. manuskripter til ikke-publicerede artikler og publicerede artikler) i en samlet pdf-fil til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk
 • ansøgningsfrist: 1. april kl. 23.59 i kongresåret

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i maj-juni måned og bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse. Der kan forventes svar primo september.

Der lægges vægt på de indgående artiklers originalitet, metodologi, betydning for ortopædisk kirurgi, tidsskrifternes impact factor, og den overordnede sammenhæng. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Vindere

2020 Steffan Tabori Jensen

2019 Kristian Høy

2018 Polina Martinkevich

2017 Per Hviid Gundtoft

2016 Nanna Hylleholt Sillesen

2015 Kristoffer Barfod

2014 Martin Gottliebsen

2013 Jeanette Østergard Penny og Capser B. Foldager (afhandling)

2012 Lonnie Froberg