Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Generelle forhold

Som hovedregel skal problemer omkring uddannelsesforløb og ansættelser løses lokalt ved inddragelse af en eller flere personer/instanser:

  • Den uddannelsesansvarlige overlæge
  • Den ledende overlæge
  • Postgraduate Kliniske Lektorer (PKL)
  • Eventuelt det lokale uddannelsessekretariat.

DOS uddannelsesudvalg kan ikke løse lokale uddannelsesproblemer, men kan eventuelt anmode om løsning af konkrete problemer eller tage stilling til generelle spørgsmål.

Uddannelsesudvalget har et løbende samarbejde med de tre PKL-er ansat i Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i landets tre uddannelsesregioner.

UDDU kan desuden henvise til Den Lægelige Videreuddannelse Syd’s hjemmeside hvor man kan downloade hæftet “Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb”, og hvor man kan tilmelde sig til et kursus i håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.

Region Nord har udarbejdet en stor rapport om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, som kan hentes her

Problemer undervejs i uddannelsesforløbet

Problemer opstået undervejs i et uddannelsesforløbet skal afdækkes af vejleder og den uddannelsesansvarlige overlæge. Det er meget vigtigt at få problemerne konkretiseret samt at få lavet skriftlige aftaler om det videre forløb med tidsfrister og evalueringsmetode.

Barselsorlov og anden orlov

Den uddannelsessøgende skal informere de involverede afdelinger, hovedkursuslederen samt videreuddannelsessekretariatet omkring perioden for orloven.

Det lokale videreuddannelsessekretariat har ansvaret for at planlægge uddannelsesforløbet efter endt orlov.

Problemer ved slutevalueringen

Viser det sig at den uddannelsessøgende ikke har opnået væsentlige mål i henhold til uddannelsesplanen må det afklares hvorledes disse opnås. Det kan ske gennem

  • en forlængelse af opholdet enten på afdeling hvor forløbet ikke er godkendt eller på anden afdeling
  • et fokuseret ophold i specifik afdeling
  • ved at opgaven gives videre til næste uddannelsessted efter nærmere aftale

Det altid en god ide at inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge og det lokal videreuddannelsessekretariat i disse sager.