Fagområder

Under Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) blev der på baggrund af udmelding fra det National Råd for Lægers Videreuddannelse defineret 9 ikke specialebærende fagområder i 2004 (se nedenfor). Et fagområde kan i henhold til Sundhedsstyrelsen ikke opnå eller tildeles godkendelse eller autorisation af sundhedsmyndighederne.dasfag1

Definition af fagområder/interesseområder

Fagområderne har til formål at understøtte den faglige udvikling, uddannelse og forskning indenfor det enkelte fagområde i henhold til de respektive selskabers vedtægter til fordel for udvikling af dansk ortopædi som helhed.

I forhold til DOS, arbejder fagområderne indenfor eget område, mens DOS er organisationen der overordnet set varetager interessen for den danske ortopædkirurg og udviklingen af faget samt sikrer sammenhængskraften i dansk ortopædi.

Fagområderne inddrages i relevante forretninger, der udspiller sig omkring DOS-bestyrelse og har en plads i kvalitetsudvalget under DOS.

Der er udarbejdet en opdateret oversigt med beskrivelse af de enkelte fagområder, læs beskrivelsen af fagområder på hjemmesiden.

Fagområder afspejler sig i den generelle organisation af dansk ortopædi som f.eks. defineret i specialeplanen.

Et interesseområde kan dækkes af en interessegruppe. Interessegruppen har ikke selvstændig plads i Kvalitetsudvalget men kan alligevel deltage i det fælles arbejde med f.eks. Korte Kliniske Retningslinjer. Interessegrupper kan udvikles til fagområder, hvis udviklingen af specialet som f.eks. afspejlet i Specialeplanen ændres.

De 9 fagområder indenfor ortopædisk kirurgi

·  Traumatologi

·  Hofte- og knæalloplastikkirurgi

·  Artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi

·  Håndkirurgi

·  Fod-ankel kirurgi

·  Skulder-albue kirurgi

·  Rygkirurgi

·  Børneortopædi

·  Ortopædisk onkologi

Fagområderne har, undtaget ortopædisk onkologi, oprettet selvstændige videnskabelige selskaber, hvoraf flere er medlem af Organisationen af Lægevidenskabeligt Selskab (LVS).

Fagområderne har til formål at understøtte den faglige udvikling, uddannelse og forskning indenfor interesseområderne i henhold til de respektive selskabers vedtægter til fordel for udvikling af dansk ortopædi som helhed.

I forhold til DOS, arbejder fagområderne indenfor eget område, mens DOS er organisationen der overordnet set varetager interessen for den danske ortopædkirurg og udviklingen af faget samt sikrer sammenhængskraften i dansk ortopædi.

Fagområderne inddrages i relevante forretninger, der udspiller sig omkring DOS-bestyrelse og har en plads i kvalitetsudvalget under DOS.

DOS har motiveret fagområderne til at udarbejde en beskrivelse af de respektive områder i henhold LVS’s skabelon, se LVS’s hjemmeside, samt til at beskrive indhold i en fase 4 -uddannelsen (Se de respektive fagområders hjemmesider).

Der er udarbejdet en opdateret oversigt med beskrivelse af de enkelte fagområder, læs beskrivelsen af fagområderne her.