Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR)

Sundhedsstyrelsen har taget initiativ til at der indenfor specifikke områder udarbejdes nationale kliniske retningslinjer (NKR). Disse udvikles i de videnskabelige selskabers regi. DOS har fra første færd været en aktiv medspiller i ovennævnte kvalitetsarbejde. Herunder er der adgang til de KKR som DOS hidtil har deltaget i. Aktuelt er der løbende DOS medlemmer, som er aktive i revision af NKR’er, som er 3-4 år gamle, og der er DOS medlemmer, som løbende bedes afgive indput til høringssvar når sundhedsstyrelsen forhører sig om vores holdning til revision af gældende retningslinier.

Fremadrettet opfordrer vi fra DOS´s side fagområder og enkeltmedlemmer til at melde sig på banen hvis man ligger inde med ideer til emner hvor fremtidige NKRér kan bidrage til at højne den kliniske standard i hverdagen.