Uddannelsesudvalget

Formand

Klinisk professor, Overlæge. Ph.D.
Søren Kold
Aalborg Universitets Hospital
Ortopædkirurgisk Afdeling
9000 Aalborg
education@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2016 – 2019 (kan ikke genvælges)
2013 – 2016

Arbejdsopgaver:

 • UAO
 • Strategiplan
 • DOS kurser til færdiguddannede speciallæger
 • Inspektorrapporter

Speciallægerepræsentant

Martin Bille Henriksen
Afdelingslæge
Hospitalsenheden Vest
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
marhenri@rm.dk

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan genvælges én gang)

Arbejdsopgaver

 • Årshjul
 • Ny målbeskrivelse

Speciallægerepræsentant

Andreas Balslev-Clausen
Overlæge
Hvidovre Hospital

andreas.peter.balslev-clausen@regionh.dk

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan ikke genvælges)
2014-2017

Arbejdsopgaver

 • Inspektorkorps
 • Post-test inkl. håndtering af dumpede kursister til UAO
 • Evalueringsudvalg
 • Ny målbeskrivelse

Hoveduddannelsesrepræsentant

Kathrine Skovgaard Rasch
OUH ortopædkirurgisk afdeling
krasch@dadlnet.dk

Habilitetserklæring

2018 – 2020 (kan ikke genvælges)

Arbejdsopgaver:

 • Målbeskrivelser

Yngre læge repræsentant

Jakob Klit
Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor
Køge Sygehus
j.klit1@gmail.com

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan ikke genvælges)
2014-2017

Arbejdsopgaver:

 • Hjemmeside

YODA-repræsentant

Liv Riisager Wahlsten
uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

2017 – 2020 (Kan genvælges af YODA medlemmer)

Arbejdsopgaver

 • Ny målbeskrivelse

Hovedkursusleder

Overlæge
Per Wagner Kristensen
Vejle Sygehus , Ortopædkirurgisk afdeling
Beriderbakken 4,
7100 Vejle
per.wagner.kristensen@rsyd.dk

Habilitetserklæring

Tiltrådt 2007
Ikke medlem af uddannelsesudvalget, men deltager ved alle møderne.

Arbejdsopgaver:

 • Specialespecifikke kurser