Uddannelsesudvalget

Formand

Andreas Balslev-Clausen
Uddannelssansvarlig overlæge
Hvidovre Hospital

Education@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2019-2022 (Kan genvælges én gang)

Speciallægerepræsentant

Martin Bille Henriksen
Afdelingslæge

Ortopædkirurgisk afdeling

Regionshospital Randers
marhenri@rm.dk

Habilitetserklæring

2017-2020 (Kan genvælges én gang)

Arbejdsopgaver

  • Årshjul
  • Ny målbeskrivelse

Hoveduddannelsesrepræsentant

Karen Dyreborg

Habilitetserklæring

2022-2025 (Kan genvælges én gang)

Speciallægerepræsentant

Katrine Borum
Hoveduddannelseslæge:
Slagelse-Herlev-Slagelse/Hillerød
katrineborum@hotmail.com

Habilitetserklæring

2020 – 2022 (kan ikke genvælges)

Speciallægerepræsentant

Anne Mette Sørensen
Uddannelsesansvarlig speciallæge

Aalborg Universitetshospital

anne.m@rn.dk

Habilitetserklæring

2020-2023 (Kan genvælges)

YODA-repræsentant

Casper Grønbæk

uddannelse@yngreortopaedkirurger.dk

Habilitetserkæring

(vælges af YODA medlemmer)

Hovedkursusleder

Overlæge
Per Wagner Kristensen
Vejle Sygehus , Ortopædkirurgisk afdeling
Beriderbakken 4,
7100 Vejle
per.wagner.kristensen@rsyd.dk

Habilitetserklæring

Tiltrådt 2007
Ikke medlem af uddannelsesudvalget, men deltager ved alle møderne.

Arbejdsopgaver:

  • Specialespecifikke kurser