Ortopædkirurgisk videnskabelig aktivitet i Danmark siden 2013

DOS Videnskabeligt Udvalg (VU) har efter DOS kongressen i 2021 fået til opgave at danne et overblik over den ortopædkirurgiske videnskabelige aktivitet i Danmark.

Det er en vanskelig opgave at lave retvisende søgninger på afdelingsniveau, da disse dels skifter navn og de enkelte læger har skiftende ansættelsesforhold og dermed tilknytning.

Nedenstående data er selvrapporterede efter skriftlig henvendelse fra VU til de enkelte afdelinger. Tusind tak til alle, der har indberettet deres tal!

2013 er valgt som startdato for opgørelsen, da Aalborg Universitetshospital blev selvstændig i 2012.

Langt de fleste afdelinger har svaret på:

1. Pubmed-listede publikationer

1.1 førsteforfatter ansat ved afdelingen

1.2 sidsteforfatter ansat ved afdelingen

2. Ph.d. forsvar

Der var utilstrækkelig datagrundlag for at offentliggøre den tilsigtede opdeling i fagområder.

Besøg også DOS afhandlingsdatabase, hvor du kan se forsvarede ph.d. afhandlinger og indberet din egen, såfremt den ikke er på listen.

Her kan du finde links til ortopædkirurgiske forskningsgrupper i Danmark.

Publikationer (pubmed-listede)

flere end 20 publikationer / år

op til 20 publikationer / år

Antal forsvarede ph.d.-afhandlinger

Tabellen er sorteret efter antal forsvarede ph.d.-afhandlinger i 2021 og dernæst alfabetisk.

Antal er ikke blevet sammenlagt, da tomme felter enten kan betyde 0 eller manglende indbretning.

Ph.d. forsvar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hvidovre 2 1 4 2 1 3 1 2 4
Aalborg 1 3 3
Aarhus 5 5 4 4 6 5 2 2 2
Bispebjerg 1 4 3 3 1 7 5 8 2
Gentofte 1 2 2 1 0 1 0 2 2
Horsens 0 0 2 0 0 1 1 0 1
Køge 1 3 1
Odense 3 1 3 4 3 3 2 4 1
Rygcenter Middelfart 2 1 2 2 1
Holbæk 0 0
Gødstrup 2 2 4 0
Kolding 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Næstved Slagelse 1 0
Nykøbing Falster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Randers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silkeborg 2 1 1 1 2 1 0 0
Vejle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sorteret efter antal forsvarede ph.d.-afhandlinger i 2021 og dernæst alfabetisk.