Vores opgaver

 • Hjemmeside (JK)
 • Målbeskrivelser (JDR)
 • Specialespecifikke kurser (PW)
 • Inspektorkorps (ABC)
 • Inspektorrapporter (SK)
 • Post-test inkl. håndtering af dumpede kursister til UAO (ABC)
 • Evalueringsudvalg (ABC)
 • YODA (LW)
 • UAO (SK)
 • Strategiplan (SK)
 • DOS kurser til færdiguddannede speciallæger (SK)
 • Årshjul (MBH)