Som en del af hoveduddannelse i ortopædisk kirurgi skal man gennemføre et modul i forskningstræning. Det er muligt at søge om dispensation, hvis man f.eks. har opnået en Ph.D.

Forskningstræningen foregår forskelligt i de tre uddannelsesregioner.

Uddannelsesregion Nord:

Forskningstræningen indeholder følgende elementer:
Grundkursus i statistik (Aarhus Universitet)
Specialespecifikt kursus i statistik (DOS HU Kursus)
Specialespecifik kongres (f.eks. deltagelse i DOS kongres)
Selvstændigt projekt (skal dokumenteres skriftligt)
Fremlæggelse af projekt ved kongres eller andet relevant fagligt forum

Du kan læse mere om forskningstræning i Uddannelsesregion Nord her (klik her).