Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber er ophavsmænd til den danske Vælg Klogt-organisation, der i dag danner rammen om et fagligt stærkt partnerskab. Vælg Klogt er finansieret af Danske Regioner foreløbigt til og med 2024.

DOS er ikke selvstændigt en del af ”vælg klogt” men har valgt at henvise til de udgivne anbefalinger for at øge kendskabet til disse.

Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn.

Vælg Klogt udvikler anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre, og peger på løsninger til at skabe de nødvendige forandringer.

LINK til:  “Vælg klogt” anbefalinger.

Vælg Klogt ønsker at bidrage til, at ressourcerne i sundhedsvæsenet – dvs. at tid, hænder og penge kommer flest patienter til gavn, så alle patienter bliver tilbudt en høj kvalitet både nu og i fremtiden.