Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber er ophavsmænd til den danske ”Vælg Klogt”-organisation, der i dag danner rammen om et fagligt stærkt partnerskab. Vælg Klogt er finansieret af Danske Regioner foreløbigt til og med 2024.

Inspirationen kommer fra udenlandske såkaldte Choosing Wisely Programmer, og det først program blev lanceret i USA i 2012, da den amerikanske lægeforening AMA i en undersøgelse fandt at op mod 30% af amerikanske sundhedsudgifter gik til overflødige procedurer og behandling. Vores britiske kollegaer fandt en lignende spildprocent på 20% i 2016.

DOS er ikke selvstændigt en del af ”Vælg Klogt” men har valgt at henvise til de udgivne anbefalinger for at øge kendskabet til disse.

”Vælg Klogt” peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn. Organisationen skal sikre et bredt samarbejde på tværs af sektorer, regioner, kommuner, patientforeninger, lægefaglige specialer og politisk opbakning mhp strukturelle ændringer.

I processen høres aktører med interesse i og faglig viden om det pågældende område. ”Vælg Klogt”s bagland Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter skal være enige om anbefalingernes relevans, evidens og gavn for patienterne. Derudover skal værktøjer, guidelines og materialer bygge på både klinikere og patienters perspektiv. Anbefalingerne beskriver hvad man bør undgå at gøre, og peger på løsninger til at skabe de nødvendige forandringer.

 

Der udgives anbefalinger på hjemmesiden 2 gange årligt i hhv marts og september

Vælg Klogt ønsker at bidrage til, at ressourcerne i sundhedsvæsenet – dvs. at tid, hænder og penge kommer flest patienter til gavn, så alle patienter bliver tilbudt en høj kvalitet både nu og i fremtiden.

Alle lægevidenskabelige selskaber kan via hjemmesiden indmelde input til emner om unødvendige behandlinger, undersøgelser og procedurer. ”Vælg klogt”s bedømmelsesudvalg bestående af 2 repræsentanter fra LVS og 2 repræsentanter fra Danske Patienter gennemlæser og scorer forslagene ud fra en række kriterier baseret på relevans og impact. Udvalget indstiller derefter op til 6 emner til høring hos en lang række interessenter inden styregruppe indstiller til det endelige arbejde. Styregruppen er sammensat på tværs af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), Danske Patienter og Danske Regioner.

 

Følgende ”Vælg klogt anbefalinger” er udvalgt til udarbejdelse i 2022-23: Rutineundersøgelser, Palliation og Diabeteskontrol.

Tidligere er blandt andet udarbejdet en ”Vælg klogt” anbefaling angående lænderygsmerter.

 

På ”Vælg Klogt”s hjemmeside finder du bl.a.:

Eksisterende anbefalinger

Indmeldelses blanket for ideer til fremtidig anbefalinger direkte Tip om unødvendig behandling,

Kriterier for udvikling af anbefalinger