Referenceprogrammer

Referenceprogrammer blev tidligere initieret af Dansk Ortopædisk Selskab, ofte efter forslag fra Interessegrupperne. Emnerne blev valgt efter deres aktualitet og kliniske betydning og formålet med arbejdet var, at angive vigtige anbefalinger, som var baseret på nyeste viden inden for området. DOS bestyrelse nedsatte herefter styregrupper som koordinerede arbejdet og indhentede og redigerede manuskripter fra udvalgte forfattere. Styregruppen arrangerede efterfølgende et symposium på et DOS møde, og efterfølgende blev der afholdt en høring på nettet. Høringen blev afsluttes med godkendelse af referenceprogrammet ved DOS generalforsamling.

Arbejdet med referenceprogrammer fulgte en manual, hvor programmet for symposium og høring fremgår.

Det har desværre vist sig for tungt at udarbejde og vedligeholde regelrette referenceprogrammer. Denne arbejdsgang er derfor udgået. DOS fokuserer fremadrettet sit kvalitetsarbejde mod arbejde med KKR.

Nedenstående referenceprogrammer kan anvendes orienterende og som baggrundsviden, MEN er principielt IKKE LÆNGERE GÆLDENDE, og betragtes som ”UDGÅEDE RETNINGLINJER” på baggrund af ophørt opdatering.

Annie Primdahl
Formand Kvalitetsudvalget under DOS

April 2023

UDGÅEDE Referenceprogrammer (kan kun anvendes orienterende og ikke som gældende vejledning)