Kvalitetsudvalg

Formand for kvalitetsudvalget

Udannelsesansvarlig Overlæge
Frank Damborg
Ortopædkirurgisk afdeling
Kolding Sygehus
Skovvangen 2-8
6000 Kolding
quality@ortopaedi.dk

Habilitetserklæring

2019-2022 (kan ikke genvælges)
2016-2019

Øvrige medlemmer

Kolja Weber, Ortopædisk onkologi/ knogle- og bløddelstumorer

Pernille Bovbjerg, Dansk Ortopædisk Traumeselskab (DOT)

Camilla Mersø, Dansk Børneortopædisk Selskab (DPOS)

Thomas Lind, Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik (DSHK)

Anders Lorentsen, Dansk håndkirurgisk selskab

Anne Kathrine Belling, Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi (DSSAK)

Mostafa Benyahia, Dansk Fod/ankel selskab (DFAS)

Anders Boesen, Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi (SAKS)

Mikkel Østerheden Andersen, Ryginteressegruppen

Anders Lamberg, DOO (Danske Ortopæders Organisation)

Christen Ravn, Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi (DSOI)