DMCG.dk er sammenslutningen af de 25 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, der bl.a. arbejder med drift af kliniske databaser, udarbejdelse af kliniske retningslinjer samt fremme af vidensspredning og forskning på tværs af kræftområdet.

Under regi af Dansk Sarkom Gruppe (DSG) er der siden 2019 løbende udfærdiget retningslinjer for DMCG. Flere af disse retningslinjer vedrører specifikt den kirurgiske og medicinske behandling af sarkomer, men der er også blevet udfærdiget retningslinjer med relevans for de fleste ortopædkirurger. Især kan der nævnes følgende:

 

Flere informationer og alle retningslinjer kan findes på DMCG’s hjemmeside under kliniske retningslinjer.