Lærings og kvalitetsteams (LKT)

Den danske kvalitetsmodel er for efterhånden nogen tid siden blevet afløst af “det nationale kvalitetsprogram”. Man skal her fokusere på de nedennævnte 8 nationale kvalitetsmål.

Der er etableret et ”Nationalt ledelsesprogram” og der etableres aktuelt ”Lærings og kvalitetsteams” (LKT)” indenfor forskellige områder.

Da LKT programmet blev udmeldt, diskuterede vi i DOS´s kvalitetsudvalg intensivt hvordan vi fremadrettet skulle beskæftige os med dette emne? Og hvordan vi fremadrettet kunne komme til at påvirke processen?

Som nævnt i kvalitetsudvalgets beretning på DOS kongressen 2017 lykkedes det at få valgt DOS´s kvalitetsudvalgsformand Frank Damborg  som formand for ”LKT om + 65 årige med hoftefrakturer”. Det har således været naturligt, at KU har fungeret som ”baggrundsgruppe” / ”referencegruppe” i forhold til denne LKT.

Arbejdsgruppen bag dette LKT har udfærdiget en protekol for arbejdet med den + 65 årige patient med hoftefrakturer. I henhold til denne protekol blev der i 2017 opstartet et projektforløb. I april 2018 blev der afholdt et lederseminar, for at få ”medløb” hos alle afsnitsledere på akuthospitalerne. Efterfølgende er der i maj og november 2018 afholdt 2 ”medarbejderseminarer”.

I 2019 blev der i maj yderligere afholdt et medarbejderseminar. Projektet var planlagt til at forløbe frem til foråret 2020. Coronasituationen betyd desværre at det planlagte afslutningsevent blev aflyst. men arbejdet fortsætter på de involverede afdelinger. Det bliver spændende at se om det lykkes at påvirke kvaliteten af behandlingen for denne skrøbelige patientgruppe ad denne vej.

Det er uvist om der på sigt opstartes andre LKT hvor der skal indgå ortopædkirurger.