Formål

At samle DOS medlemmer, der deltager på en international kongres, for at dyrke netværk og socialt samvær.

Bagrund

Det har været et ønske både fra DOS bestyrelse og medlemmer, at DOS skaber en ramme for at man mødes med hinanden under de store internationale kongresser. Tidligere mødtes man under firma arrangerede middage eller lignende, men dette er ikke længere tilfældet. Desuden kan det være en udfordring, hvis man første gang som yngre læge er afsted for at præsentere sin forskning på en stor kongres at finde kollegaer fra DOS. Det er tanken, at fx nye yngre læger på en kongres kan finde hinanden og netværke med de mere erfarne kongresdeltagere fra DOS. I 2018 er der på initiativ fra DOS bestyrelse afholdt DOS social event på hhv. AAOS, EFORT og NOF kongressen med meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Praktisk

DOS bestyrelsen inviterer medlemmerne via nyhedsbrev, hjemmeside og facebook under hhv.

  • NOF kongressen
  • AAOS kongressen
  • EFORT kongressen

Det er formanden for DOS der inviterer og planlægger arrangementet. Sekretæren for DOS samler tilmeldingerne. Kasseren for DOS modtager liste over deltagere, bilag for udlæg og refundere/betaler regningen.

Budget

Arrangementet skal være inden for en rimelig økonomisk ramme. Afhængig af lokalisation for kongressen og deltagerantallet kan udgiften variere. Udgiften for DOS bør maximalt være 20.000 kr. pr. arrangement. Deltager betaling er en mulighed. I udgangspunktet er der tale om en middag på et ikke luxseriøst sted, men hvis der er mange deltagere og kongressen foregår i et prismæssigt dyrt land/sted kan arrangementet i stedet være i form af en drink eller lign.