Postoperativ intraartikulær injektion af lokalanalgetika ved artroskopisk knækirurgi

Christian Kastenskov (YODA)
Rasmus Kramer Mikkelsen (SAKS)
Jeppe Staghøj (SAKS)

Læs KKR (klik her)

Bilag 1 – AMSTAR vurdering (klik her)
Bilag 2 – Risk of Bias vurderinger (klik her)
Bilag 3 – SoF tabel (klik her)
Bilag 4 – Søgestreng (klik her)
Bilag 5 – Høringssvar (klik her)