Retningslinjer for poster og foredrag

Posters

 • Posteren må højest have målene 110 cm højde x 90 cm bredde.
 • Posterens tekst skal være på engelsk.
 • Posteren ophænges på løse vægge, der er opstillet tæt ved udstillingsområdet. Der vil være ophængningsmateriale til rådighed. Det er vigtigt, at din poster ophænges på den postervæg, som er angivet med dit abstractnummer. Dit abstractnummer fremgår af det brev, du har modtaget fra os om at dit abstract er udtaget til posterpræsentation.
 • Vi forventer, at posteren bliver ophængt senest ved mødets start.
 • De bedste postere udvælges til en postersession, hvor posteren skal præsenteres som et ultra kort foredrag. Der er afsat max. 3 min til at præsentere udvalgte områder fra din poster. Din præsentation skal starte og slutte med et billede af din poster. Selve præsentationen må max indeholde 3 slides (start og slut-slide ikke medregnet).
  Efter præcis (!) 3 min. vil foredraget blive afbrudt, det er derfor vigtigt at du øver dig på dit foredrag så du ikke overskrider den allokerede tid.
  Der vil blive givet besked om posteren er udtaget til posterforedragssessionen sammen med meddelelsen om at posteren er antaget. Tidspunktet for posterpræsentationen fremgår af mødeprogrammet.
 • Der uddeles en posterpræmie i form af et rejseleget (1.500 kroner) som gives ud fra en samlet vurdering af posterens indhold og udførelse samt indlægget ved postersessionen.

Foredrag

 • Foredraget må maksimalt vare 6 minutter. Der er derudover afsat 2 minutter til diskussion. Ved overskridelse af tidsrammen må man forvente at blive afbrudt af chairman
 • Ved foredragskonkurrencen er den maksimale varighed 7 minutter med 3 minutter til diskussion
 • Foredraget skal afholdes på dansk eller engelsk
 • Teksten i præsentationen skal være engelsk
 • Man kan ikke bruge sin egen computer, men skal uploade præsentationen via USB-stick eller lign. til den på stedet værende computer inden sessionen starter. Der vil være teknisk assistance
 • Der uddeles en præmie i form af et rejseleget til bedste og anden bedste præsentation i foredragskonkurrencen på hhv. 5000 kr. og 2500 kr.


Disclosures:

Vil fremgå af abstractet og behøver ikke at fremgå af præsentationen.

Gode råd vedrørende mundtlige præsentationer:

 • Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at nå mere end 8-10 slides inden for den afsatte tid
 • Derudover kan man med fordel anvende både titel- og afslutningsslide
 • Undgå mere end 3-4 informationer pr. slide
 • Undgå slides med meget tekst, og undlad at læse teksten direkte fra dine slides
 • Benyt dig af muligheden for at gennemgå præsentationen med en ældre kollega eller din vejleder, inden DOS-mødet

Vejledning til bedømmelse af abstracts

Bedømmelse af indsendte abstracts foregår ved hjælp af et abstract bedømmelsessystem. Videnskabeligt Udvalg har udarbejdet en vejledning til brug ved bedømmelsen af abstracts. Bedømmelsesproceduren er en videreudvikling af ISK scoresystemet (læs mere her) og er videnskabeligt evalueret af videnskabeligt udvalg (læs mere her).

Læs vejledningen her.

Udformning af abstracts

Abstracts til DOS kongressen kan submittes via denne hjemmeside, når der er åben for submission. Et abstract må maximalt fylde 2200 tegn og skal have følgende struktur:

Background
Purpose / Aim of study
Materials and Methods
Findings / Results
Conclusions