Indlæg af Thomas Jakobsen

Beckett-Fonden

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr. Bemærk:  I 2019 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos ældre mennesker […]

Skal din artikel eller PhD have DOS prisen?

HUSK at deadline for ansøgning til DOS’s PhD.- og artikelpriser er 1. april. Ligeledes er der deadline 1. april til DOS Fellowship. Ansøgninger sendes til Formand for Videnskabeligt Udvalg, Peter Toft Tengberg på scientific@ortopaedi.dk. Husk at læse kravene på vores hjemmeside.

EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship

After four successful previous editions, EKS is proud to announce the fifth edition of the EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship, which will take place from between 4 November and 4 December 2019. The Fellows will also attend the EKS Closed Meeting, which is scheduled to take place in London, UK on 5-6 December, 2019.
 The Fellowship aims to enhance […]

Forsbergs Rejselegat 2019

Guildal forelæsningen på DOS Kongressen 2018 blev afholdt af Jonathan Forsberg. Emnet var ”Precision medicine, the survival estimation”. Forelæsningen var inspirerende og velbesøgt. Jonathan Forsberg var meget begejstret for at forelæse på DOS Kongressen og har efterfølgende doneret sit honorar på 10.000 kr. til et rejselegat.  Rejselegatet kan søges ved at sende en motiveret ansøgning […]

Mindeord tidligere DOS formand Per B. Thomsen (1942-2019)

Tidligere formand for DOS Per B. Thomsen døde 11. januar 2019 efter et hurtigt forløbende sygdomsforløb. Han blev født i 1942 i Frederikshavn og uddannede sig til læge. Allerede under studiet fandt han stor interesse i ortopædkirurgien og kom hurtigt ind i specialet. Efter en bred ortopædkirurgisk uddannelse i Vejle, Hjørring, Odense og Aalborg, blev […]

FESSH i København 2018 – en lang proces

23th Federation of European Societies for Surgery of the Hand  blev afholdt den 13. Juni – 16.juni sidste år I Tivolis Kongrescenter.Efter 6 års arbejde i organisationskomiteen blev arrangementet afholdt med 2005 deltagere fra 67 lande fra hele verden. Kongressen var primært rettet mod håndkirurgiske læger men der var også deltagelse af sygeplejersker og terapeuter samt […]

DOS referater

Husk at du altid kan læse alle referater fra møder i DOS bestyrelsen og alle udvalg her på hjemmesiden. Du finder link til alle referaterne nederst på forsiden.

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter

Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et tværfagligt miljø? Så kan du meget vel være vores nye kollega i Styrelsen for Patientklager. Om styrelsen Styrelsen for Patientklager behandler klager […]