Indlæg af Thomas Jakobsen

Rejseleget til USA på 9.000$

Henrik og Emilie Ovesen Foundation. Legatet for 2019 er på ca 9.000$, kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse eller ph.d. studium inden for ortopædkirurgi. Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde kortfattet curriculum vitæ, rejseplan, rejsemål og budgetoverslag. […]

DOS Kursus i moderne cementeringsteknik

Kære kolleger Der inviteres hermed til hoftecementeringskursus arrangeret som DOS-kursus 11. september 2018. Igennem de seneste år er der kommet mere fokus på cementering ved hoftealloplastik både på artrose- og frakturpatienter. Der er i dag god dokumentation for at ældre artrose- og frakturpatienter generelt behandles bedst med cementerede komponenter. Med henblik på diskussion af indikation […]

Skal du med til EFORT eller NOF?

Bestyrelsen har oplevet at deltagelse på de store internationale møder som AAOS og EFORT har ændret sig. Som dansk deltager er man blevet mere ensom, til dels fordi vi nu ikke som tidligere rejser i større grupper, hvor også det sociale har været dækket med aftenarrangementer. Nu arrangerer kongresdeltagerne selv deres rejse, overnatning og sociale […]

Deadline for PhD- og artikelpris

HUSK at deadline for ansøgning til DOS’s PhD.- og artikelpriser er 1. april. Ligeledes er der deadline 1. april til DOS Fellowship. Ansøgninger sendes til Formand for Videnskabeligt Udvalg, Ole Rahbek på scientific@ortopaedi.dk.

Rapport fra Gigtforeningen “Leddegigt i Danmark”

Gigtforeningen har netop udsendt en ny rapport ”Leddegigt i Danmark. Nøgletal 2018”, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed. Udvalg af rapportens resultater: –        Samlet har 48 % af patienter med leddegigt et dårligt selvvurderet helbred, mod kun 14,5 % i normalbefolkningen. –        Næsten 90 % af personer med leddegigt har været generet af smerter eller ubehag […]

EFORT-APOA Travelling Fellowship April 2018

With the common aim to foster and develop teaching, education and research in orthopaedics and traumatology worldwide, the Asia Pacific Orthopaedic Association (APOA) and EFORT are offering the EFORT-APOA Travelling Fellowship. In 2018, EFORT will send two European fellows to join the APOA Travelling Fellowship at the biennial APOA congress, which in 2018 is taking […]