Rejselegat til USA på 9.000 USD

Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Rejselegat til USA for 2023 er på ca 9.000$, og kan evt. deles i 2 legatportioner. Legatet gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse eller ph.d. studium inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde:

  • kortfattet curriculum vitae,
  • rejseplan, rejsemål og
  • budgetoverslag.
  • vedlæg evt. et brev fra den institution du ønsker at besøge.

Legatet gives til studieophold (ikke kongresser).

Udbetales ca. 1. juli 2023

Ansøgning, som skal være modtaget senest 15. februar 2023, bedes fremsendt på mail til professorsekretær Fie Tillie Schlippe på fie.tillie.schlippe@regionh.dk

 

På bestyrelsens vegne

Thomas Baad-Hansen

Anders Troelsen