Professor Søren Overgaard modtager Dronning Ingrids Forskerpris


Hendes Majestæt Dronningen overrakte fredag den 12. oktober 2018 Dronning Ingrids Forskerpris til professor, dr. med. Søren Overgaard fra Odense Universitetshospital.

Søren Overgaard modtog prisen for sin mangeårige forskning i artrose.

Dansk Ortopædisk Selskab ønsker tillykke med den prestige fyldte pris.

Du kan se mere på Kongehusets og Gigtforeningens hjemmesider.

Stipendier fra Gigtforeningen

Gigtforeningen har opslået tre stipendier med ansøgningsfrist torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

De vedrører:

  • 1 ledigt forskningsstipendium
  • 2 ledige introduktionsstipendier
  • 10 studenterpriser a 10.000 kr.

Opslagene kan også ses på:

https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/

– og her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

DOS Bulletin 2018

DOS Bulletinen 2018
På DOS kongressen 2018 vil der blive afholdt mange spændende symposier, DOS Generalforsamling, DOS fest og meget mere. Du kan læse om alle aktiviterne på dette års kongres i DOS Bulletinen (klik her)

KKR’er i høring

2018 – Høring

Følgende 7 KKR’er er aktuelt i høring frem til 5/10. Har du kommentarer hertil så skriv til formanden for kvalitetsudvalget Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk. Forfatterne vil løbende modtage de indkomne kommentarer, så de har mulighed for revision. Efter 5/10 revideres KKR’erne og dagen før DOS kongressen godkendes de endelige udgaver på DOS bestyrelsesmøde. Når vi mødes på DOS kongressen vil de følgende KKR’er således være gældende i endelig udgave.

De vil blive præsenteret på DOS kongressen på forskellig vis. Nogle som postere, nogle på fagområdernes dag og nogle som orale præsentationer blandt de videnskabelige indlæg.

 

DOS Strategiplan 2018 i Høring

DOS Strategiplan er retningsgivende for Selskabets arbejde. Første strategiplan udkom i 2011 og er senest blevet opdateret i 2014 (Klik her).

DOS bestyrelsen har i foråret arbejdet på en opdateret version som skal være retningsgivende de kommende år.

Et udkast til DOS Strategiplan 2018 er klar og er aktuelt i høring.

Versionen i høring kan læses her (Klik her).

Kommentarer sendes til næstformand Bo Sanderhoff Olsen (vicepresident@ortopaedi.dk)

Den endelige version forventes at kunne godkendes på Generalforsamlingen til DOS Kongressen 2018.

Modtager du DOS´s nyhedsbrev?

DOS udsender hver måned et nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet til den mail, som er registeret i forbindelse med din indmeldelse i selskabet. Hvis du ikke modtager vores nyhedsbrev, så kan du opdaterer din mail her (klik her). Bemærk at linket fører dig til Lægeforeningen, som administrerer vores medlemsdatabase. Hvis du kan have hjælp til login til dine medlemsoplysningen, så er det Lægeforeningen, som du skal kontakte (klik her).

Én million kroner til originale forskningsidéer fra Gigtforeningen

 Nyt opslag fra Gigtforeningens forskningsråd:

Én million kroner til originale forskningsidéer

 Gigtforeningen uddeler i en særskilt pulje forskningsstøtte til 1-2 originale forskningsprojekter inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med videnskabelige projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier og postdocs) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

Særlige krav til ansøgningen:

  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af en erfaren forsker.
  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt være et samarbejdsprojekt mellem danske og/eller internationale forskere.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet.  

 

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via “Søg om støtte fra forskningsrådet” på www.gigtforeningen.dk/forskere.  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. november 2018 kl. 16.  

 

Skal du med til DOS Fest ?