Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter


Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter og speciallæge konsulenter

Skal du med på holdet, når vi opbygger en ny styrelse centralt i Aarhus? Brænder du for at bruge dine sundhedsfaglige kompetencer i et tværfagligt miljø? Så kan du meget vel være vores nye kollega i Styrelsen for Patientklager.

Om styrelsen

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i sager om sundhedsfaglig behandling. Styrelsen for Patientklager er til for at sikre patienterne en mulighed for at klage over en sundhedsfaglig behandling, som de ikke er tilfredse med. Styrelsen skal sikre, at både dem der klager og dem der klages over bliver behandlet ordentligt. Som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager, kan du derfor være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi er ca. 240 medarbejdere, deriblandt jurister, læger, sygeplejersker, sekretærer og studentermedhjælpere. Vi har tilknyttet 600 sagkyndige konsulenter, der dækker alle sundhedsfaglige faggrupper og lægelige specialer.

Dine arbejdsopgaver som sagkyndig konsulent i klagesager

Du skal bidrage med faglige vurderinger i vores klagesager. Det drejer sig enten om klager over navngivne sundhedspersoner (disciplinærnævnssager) eller klager over behandlingsforløb (styrelsesager). Du vil derved være med til at fastlægge normen for almindelig anerkendt faglig standard inden for dit fag. I tæt samarbejde med jurister og vores sundhedsfaglige team, bidrager du med sundhedsfaglig viden og ekspertise, som er et vigtigt element i sagsbehandlingen, så der kan træffes de rigtige afgørelser.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. Du vil typisk bruge mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager. Det er meget sjældent, at der er behov for at bruge mere end 8 timer på en enkelt sag. Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest 14 dage efter, at du har modtaget sagen. Vi aftaler hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned.

Vi søger speciallæge konsulenter:

 • Læger, især inden for:
  • Almen medicin
  • Lungemedicin
  • Psykiatri
  • Ortopædkirurgi – især ryg, skulder/albue og hånd
  • Radiologi
  • Kirurgi, især thorax og abdomen
 • Vi søger sagkyndige konsulenter med uddannelsesbaggrund som sygeplejerske, især inden for:
  • Psykiatri
  • Gynækologi og obstetrik
 • Og endvidere søger vi sagkyndige konsulenter, som er uddannet social- og sundhedsassistenter

Dine kvalifikationer

Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring.

Derudover lægger vi vægt på at du:

 • Er beskæftiget med klinisk virksomhed inden for dit eget fagområde/speciale
 • Har haft tilknytning til det kliniske arbejde i mindst fem år
 • For læger forventer vi du har været speciallæge i mindst fem år
 • Holder dig opdateret indenfor dit fagområde
 • Har en relevant efter- og videre uddannelse
 • Har interesse for at tilegne dig viden om sundhedslovgivningen

For læger forventer vi desuden, at du har været speciallæge i mindst fem år

Vi tilbyder

Du kommer til at arbejde selvstændigt, men vil altid kunne få sparring og vejleding hos den jurist, der er ansvarlig for din sag. Du kan også få råd og vejledning af de sundhedspersoner, der er fastansat i huset, og du kan selvfølgelig også få råd og vejledning fra vores mange sagkyndige. Dette kan være særligt aktuelt i begyndelsen af dit virke.

Vi afholder et obligatorisk introduktionsmøde, hvor du bliver introduceret til dine opgaver som sagkyndig konsulent/speciallæge konsulent. Du vil få tilsendt materiale, der beskriver vores sagsgange og din rolle som sagkyndig konsulent hos os.

Herudover vil du modtage skriftlig systematisk feedback på dine første vurderinger inden for de første 3-6 måneder af din ansættelse.

Løn og ansættelse

Ansættelse som speciallæge konsulent sker i henhold til glædende overenskomst mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger.

Ansættelse som sagkyndig konsulent sker i henhold til Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse- og aflønning af sagkyndige konsulenter i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager

Du bliver ansat for en periode på 5 år.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt. Ansøgningsfristen er 3. december 2018 og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50 i Århusog København.

 Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte oversygeplejerske Christian Torp på tlf. 5088 7614 eller læge Ann Ellegaard-Andersen på tlf. 7233 0545.

SØG STILLINGEN HER

Hvilke videnskabelige sessioner skal der være til EFORT kongressen i 2020?

Planlægningen af EFORT kongressen 2020 er allerede i gang. EFORT efterlyser input fra de nationale videnskabelige selskaber samt deres medlemmer.
Som DOS medlem har du også muligheden for at komme med din input. Følgende nedenstående link og kom med din input:

Link til EFORT (klik her)

 

Rikke Rousing udpeget som DOS repræsentant til arbejsgruppe bag ny NKR

Dansk Rygkirurgisk Selskab har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om økonomisk støtte til at udarbejde en National Klinisk Retningslinje (NKR) for perkutan vertebroplastik til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen.

Dansk Ortopædisk Selskab har udpeget afdelingslæge PhD Rikke Rousing, Odense Universitetshospital, som repræsentant til arbejdsgruppen.

Rikke Rousing var i øvrigt en af forfatterne bag den Korte Kliniske Retningslinje (KKR) omhandlende perkutan vertebroplastik til osteoporotiske columna frakturer (se KKR her).

Så er oktober udgaven af ACTA Orthopaedica udkommet

This new issue contains the following articles:
Guest editorial
Tech-trends in orthopedics 2018 | Open Access
Max Gordon
Pages: 475-476 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1518806
Annotation
High-dose glucocorticoid before hip and knee arthroplasty: To use or not to use—that’s the question | Open Access
Henrik Kehlet & Viktoria Lindberg-Larsen
Pages: 477-479 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1475177
Technical note
Surgery guided by mixed reality: presentation of a proof of concept |
Thomas M Gregory, Jules Gregory, John Sledge, Romain Allard & Olivier Mir
Pages: 480-483 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1506974
Research-article
Articles
Good stability of a cementless, anatomically designed femoral stem in aging women: a 9-year RSA study of 32 patients |
Erik Aro, Jessica J Alm, Niko Moritz, Kimmo Mattila & Hannu T Aro
Pages: 490-495 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1490985
Research-article
Higher cartilage wear in unipolar than bipolar hemiarthroplasties of the hip at 2 years: A randomized controlled radiostereometric study in 19 fit elderly patients with femoral neck fractures |
Wender Figved, Stian Svenøy, Stephan M Röhrl, Jon Dahl, Lars Nordsletten & Frede Frihagen
Pages: 503-508 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1475899
Articles
Hemiarthroplasty and total hip arthroplasty in 30,830 patients with hip fractures: data from the Dutch Arthroplasty Register on revision and risk factors for revision |
Sophie Moerman, Nina M C Mathijssen, Wim E Tuinebreijer, Anne J H Vochteloo & Rob G H H Nelissen
Pages: 509-514 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1499069
Time-driven activity-based cost of outpatient total hip and knee arthroplasty in different set-ups |
Henrik Husted, Billy B Kristensen, Signe E Andreasen, Christian Skovgaard Nielsen, Anders Troelsen & Kirill Gromov
Pages: 515-521 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1496309
Research-article
The course of pain and function in osteoarthritis and timing of arthroplasty: the CHECK cohort |
Maaike G J Gademan, Hein Putter, Wilbert B Van Den Hout, Margreet Kloppenburg, Stefanie N Hofstede, Suzanne C Cannegieter, Rob G H H Nelissen & Perla J Marang–Van De Mheen
Pages: 528-534 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1502533
Articles
Structural abnormalities detected by knee magnetic resonance imaging are common in middle-aged subjects with and without risk factors for osteoarthritis |
Jaanika Kumm, Aleksandra Turkiewicz, Fan Zhang & Martin Englund
Pages: 535-540 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1495164
Minimal important change values for the Oxford Knee Score and the Forgotten Joint Score at 1 year after total knee replacement |
Lina H Ingelsrud, Ewa M Roos, Berend Terluin, Kirill Gromov, Henrik Husted & Anders Troelsen
Pages: 541-547 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1480739
Research-article
Anterior distal femoral hemiepiphysiodesis can reduce fixed flexion deformity of the knee: a retrospective study of 83 knees |
Norbert Stiel, Kornelia Babin, Eik Vettorazzi, Sandra Breyer, Nicola Ebert, Martin Rupprecht, Ralf Stuecker & Alexander S Spiro
Pages: 555-559 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1485418
Articles
Re-arthrodesis after primary ankle fusion: 134/1,716 cases from the Swedish Ankle Registry |
Anders Henricson, Lars Jehpsson, Åke Carlsson & Björn E Rosengren
Pages: 560-564 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1488208
Ten cold clubfeet |
Robert B Giesberts, Edsko E G Hekman, Gijsbertus J Verkerke & Patrick G M Maathuis
Pages: 565-569 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1493046
Incidence and demographics of giant cell tumor of bone in The Netherlands: First nationwide Pathology Registry Study |
Arie J Verschoor, Judith V M G Bovée, Monique J L Mastboom, P D Sander Dijkstra, Michiel A J Van De Sande & Hans Gelderblom
Pages: 570-574 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1490987
Midterm risk of cancer with metal-on-metal hip replacements not increased in a Finnish population |
Elina Ekman, Inari Laaksonen, Antti Eskelinen, Pekka Pulkkinen, Eero Pukkala & Keijo Mäkelä
Pages: 575-579 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1487202
Research-article
Growth of Cutibacterium acnes is common on osteosynthesis material of the shoulder in patients without signs of infection |
Anna Both, Till O Klatte, Andreas Lübke, Henning Büttner, Maximilian J Hartel, Lars G Grossterlinden & Holger Rohde
Pages: 580-584 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1489095
Articles
An increase in myeloid cells after severe injury is associated with normal fracture healing: a retrospective study of 62 patients with a femoral fracture |
Lillian Hesselink, Okan W Bastian, Marjolein Heeres, Maarten ten Berg, Albert Huisman, Imo E Hoefer, Wouter W van Solinge, Leo Koenderman, Karlijn J P van Wessem, Luke P H Leenen & Falco Hietbrink
Pages: 585-590 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1501974
Surgical management of obturator neuropathy with a concomitant acetabular labral tear — a case report |
Shiho Kanezaki, Akinori Sakai, Eiichiro Nakamura & Soshi Uchida
Pages: 591-593 | DOI: 10.1080/17453674.2018.1494118

Professor Søren Overgaard modtager Dronning Ingrids Forskerpris


Hendes Majestæt Dronningen overrakte fredag den 12. oktober 2018 Dronning Ingrids Forskerpris til professor, dr. med. Søren Overgaard fra Odense Universitetshospital.

Søren Overgaard modtog prisen for sin mangeårige forskning i artrose.

Dansk Ortopædisk Selskab ønsker tillykke med den prestige fyldte pris.

Du kan se mere på Kongehusets og Gigtforeningens hjemmesider.

Stipendier fra Gigtforeningen

Gigtforeningen har opslået tre stipendier med ansøgningsfrist torsdag den 7. februar 2019 kl. 16.

De vedrører:

 • 1 ledigt forskningsstipendium
 • 2 ledige introduktionsstipendier
 • 10 studenterpriser a 10.000 kr.

Opslagene kan også ses på:

https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/

– og her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

DOS Bulletin 2018

DOS Bulletinen 2018
På DOS kongressen 2018 vil der blive afholdt mange spændende symposier, DOS Generalforsamling, DOS fest og meget mere. Du kan læse om alle aktiviterne på dette års kongres i DOS Bulletinen (klik her)

KKR’er i høring

2018 – Høring

Følgende 7 KKR’er er aktuelt i høring frem til 5/10. Har du kommentarer hertil så skriv til formanden for kvalitetsudvalget Frank Damborg: frank.damborg@rsyd.dk. Forfatterne vil løbende modtage de indkomne kommentarer, så de har mulighed for revision. Efter 5/10 revideres KKR’erne og dagen før DOS kongressen godkendes de endelige udgaver på DOS bestyrelsesmøde. Når vi mødes på DOS kongressen vil de følgende KKR’er således være gældende i endelig udgave.

De vil blive præsenteret på DOS kongressen på forskellig vis. Nogle som postere, nogle på fagområdernes dag og nogle som orale præsentationer blandt de videnskabelige indlæg.

 

DOS Strategiplan 2018 i Høring

DOS Strategiplan er retningsgivende for Selskabets arbejde. Første strategiplan udkom i 2011 og er senest blevet opdateret i 2014 (Klik her).

DOS bestyrelsen har i foråret arbejdet på en opdateret version som skal være retningsgivende de kommende år.

Et udkast til DOS Strategiplan 2018 er klar og er aktuelt i høring.

Versionen i høring kan læses her (Klik her).

Kommentarer sendes til næstformand Bo Sanderhoff Olsen (vicepresident@ortopaedi.dk)

Den endelige version forventes at kunne godkendes på Generalforsamlingen til DOS Kongressen 2018.

Modtager du DOS´s nyhedsbrev?

DOS udsender hver måned et nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet til den mail, som er registeret i forbindelse med din indmeldelse i selskabet. Hvis du ikke modtager vores nyhedsbrev, så kan du opdaterer din mail her (klik her). Bemærk at linket fører dig til Lægeforeningen, som administrerer vores medlemsdatabase. Hvis du kan have hjælp til login til dine medlemsoplysningen, så er det Lægeforeningen, som du skal kontakte (klik her).