DOS festen 2021

Fotos fra DOS festen 2021

Tak til fotograf Dennis Hallager!

Ønsker du at få slettet nogle fotos, så skriv venligst til editor@ortopaedi.dk


DOS bestyrelse 2020-2021

 

DOS formænd

 

 

 

DOS prisvindere 2021

DOS Bulletin 2021

DOS Bulletin 2021

Gigtforeningen (forskningsstøtte) – ansøgningsfrist 1. februar 2022

Se venligst Gigtforeningens opslag:

  • 2 ledige introduktionsstipendier – ansøgningsfrist 1. februar 2022 kl. 12
  • 2 ledige forskningsstipendier – ansøgningsfrist 1. februar 2022 kl. 12
  • 10 studenterpriser a 10.000 kr. – ansøgningsfrist 1. februar 2022 kl. 12
  • Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr. – indstillingsfrist 15. februar 2022

https://www.gigtforeningen.dk/for-forskere/aktuelle-ansoegningsfrister/

 

Mindeord – Prof. Otto Sneppen

Otto Sneppen (osneppen) – Profil | Pinterest

Nekrolog

Det er med stor sorg DOS erfarer, at Professor Otto Sneppen er afgået ved døden. Sneppen var selskabets formand i perioden 1984 – 1986 og æresmedlem af selskabet siden 2005.

Sneppen blev uddannet i København og arbejde som overlæge ved Rigshospitalet. Herefter fulgt 25 produktive år som Professor først ved Ortopædisk Hospital siden som ledende overlæge ved den samlede ortopædkirurgiske afdeling i Aarhus. Sneppen var primus motor i denne sammenlægning, der sikrede en specialisering efter amerikansk mønster, og en førende stilling for afdelingen i Aarhus både nationalt og internationalt. Det lagde grunden til den fagområdestruktur, der skabte faglig udvikling men samtidig bevarede ortopædkirurgi som et stærkt og samlet speciale.

Sneppen grundlagde tidligt Biomekanisk Laboratorium ved Ortopædisk Hospital, der blev et videnskabeligt springbræt for mange unge ortopædkirurger til en karriere indenfor forskellige ortopædkirurgiske fagområder. Få danske ortopædkirurger har igennem deres virke haft større indflydelse på dansk ortopædkirurgi end Otto Sneppen.

Dansk Ortopædisk Selskab og mange danske ortopædkirurger skylder Otto Sneppen en meget stor tak for hans virke for dansk ortopædkirurgi.

Æret være Otto Sneppens minde.

 

På vegne af DOS-bestyrelsen

 

Bo Sanderhoff Olsen

Afgående DOS formand

DOS Kongressen 2021 – Læs abstracts

Fod-ankel dissektionskursus, 2.-3. juni 2022

EPOS kongres, 6.-9. april 2022 i København

På vegne af DPOS, det danske børneortopædiske selskab, har jeg den glæde at invitere alle ortopædkirurger med interesse for børneortopædi og børnetraumatologi til det 40. årsmøde for det europæiske børneortopædiske selskab.

Mødet afholdes d. 6.-9. april 2021 på Tivoli Hotel i København.

Venlig hilsen

Martin Gottlliebsen

EPOS Local Committee Chair 2021-2022

epos2022.org

NOF kongres, 11.-13. maj 2022 i Vilnius

 

NOF kongressen 2022 afholdes i Litauens hovedstad, Vilnius d. 11.-13. maj 2022.

Abstract submission er åben fra 1. oktober 2021 til 10. januar 2022

Tilmelding fra 1. november 2021

 

For yderligere info se: norf.org/event/nof-congress-2022

Den gode uddannelsesafdeling