Tilmelding til DOS online kongres ÅBEN

Der er nu åben for tilmelding til årets online DOS kongres torsdag d. 22. okt.

Du tilmelder dig ved at skrive til DOS sekretær Helena Reinholdt (office@ortopaedi.dk), som kvitterer med et link.

Programmet er

 15:00 – 16:30                   DOS Best Papers

 16:30 – 16:45                   Uddeling af priser og legater

                                           DOS Best Papers

                                             Best PhD 2020

                                            Best Published Paper 2020

                                            YODA priser

                                            Uddelinger af håndkirurgiske legater

                                           Uddelinger fra Guildal Fonden

                                           Uddelinger fra DOS Fonden

 

16:45 – 18.15                   Generalforsamling i DOS

Kanditat til udvalgspost i UDDU

Årsrapporter fra Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register

Hermed invitation til webinar, hvor resultater fra årsrapport 2020 for Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register vil blive præsenteret.

Webinaret vil foregå fredag den 23.10.2020 fra kl. 11.30-12.30 og 13.00-14.00. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere online.

 • Kl. 11.30-12.30 – styregruppeformand Anders Odgaard fremlægger resultater fra årsrapport 2020 – Dansk Knæalloplastik Register
 • Kl. 12.30-13.00 – pause
 • Kl. 13.00-14.00 – styregruppeformand Søren Overgaard fremlægger resultater fra årsrapport 2020 – Dansk Hoftealloplastik Register

Vi håber, at I har mulighed for at reservere noget af jeres dag til dette webinar.

Link til webinaret følger i separat mail i oktober 2020.

 På vegne af

 Søren Overgaard                             Anders Odgaard

Formand for styregruppen            Formand for styregruppen

DHR                                                  DKR

 

LVS møder om digital sundhed

Følg den direkte transmission fra LVS-møderne om digital sundhed

 

I de kommende uger holder Lægevidenskabelige Selskaber tre vigtige møder om den digitale sundhed – om mulighederne i bl.a. kunstig intelligens og om de etiske og praktiske udfordringer for samfundet og for os som læger. Alle tre møder kan følges gratis på direkte tv:

 

 1. september kl. 13-17

Hype eller håb?
Hvor langt er vi med brugen af kunstig intelligens i Danmark, og løber Kina fra os? Oplæg af Jens Lundgren og Christina Boutrup. Syv aktuelle, danske projekter inden for digital sundhed præsenteres for et skarpt panel bestående af professor Anders Perner, ledende overlæge Jens Hillingsø samt sundhedsordfører og forsker Stinus Lindgreen (Rad.). Det bliver videnskabens svar på Løvens Hule!
Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

 1. september kl. 13-17
  Den digitale kløft
  Kan digitaliseringen overhovedet klare mødet med virkeligheden ude i klinikken? Vi mangler da uddannelse, organisering og motivation? Oplev bl.a. Bente Vigh Malling, Thomas Senderovitz, Søren Brunak, Jakob Bardram og Dorthe Boe Danbjørg.
  Følg med her: https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020
 2. oktober kl. 9.00-16.30
  Vores digitale fremtid: Doktor Hansen eller Doktor Google?
  I Fællessalen på Christiansborg kulminerer LVS’ møderække om digital sundhed med et ambitiøst heldagsprogram, hvor det danske sundhedsvæsens placering i en heftig digital udvikling sættes til debat. Oplev blandt mange andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S), Danske Regioners
  formand Stephanie Lose (V) og de internationale topforskere Kári Stefansson og Karen Taylor.
  Følg med her:https://selskaberne.dk/temaer/digital-sundhed-2020

Møderækken Digital Sundhed gik i gang allerede 7. september, og det første møde handlede bl.a. om de etiske udfordringer og forskningens adgang til persondata. Du kan se mødet her: https://avcenterlive.dk/XjPlNcMxaOksZsAQnwKYw32noO4jIMuB

Har du lyst til arbejde i Uddannelsesudvalget (UDDU) og være med til at præge uddannelsen til ortopædkirurg i Danmark?

Har du lyst til arbejde i Uddannelsesudvalget (UDDU) og være med til at præge uddannelsen til ortopædkirurg i Danmark?

Så har du nu muligheden for at blive valgt til UDDU på DOS’ generalforsamling 2020.

Uddannelsesudvalget har en vision om en ortopædkirurgisk uddannelse i verdensklasse. Vi har de senere år arbejdet med indførelse af online post-test ved specialespecifikke kurser, udarbejdelse af ny målbeskrivelse og står over for en stor opgave med at indføre mere digitalisering i uddannelsen herunder simulatortræning. På DOS-kongressen afholder vi en række uddannelsesaktiviteter med workshops, meet-the-experts, og symposier.

Men mulighederne er mange og du har stor mulighed for selv at sætte dit præg på udvalget.

Udvalget mødes ca 4-5 gange årligt hvoraf et eller flere møder afholdes online.

Der er to poster på valg. Jakob Klit stopper efter 8 års tro tjeneste og kan ikke genvælges.

Martin Bille Henriksen har været i udvalget de sidste 3 år og modtager genvalg. Martin har gjort en stor indsats med målbeskrivelsen og uddannelsesaktiviteterne på DOS og håber på at få 3 år mere i udvalget.

Hvis uddannelse er noget for dig – og du har mod og lyst til at gøre en forskel – opfordres du kraftigt til at stille op. Du kan kontakte formanden for UDDU (education@ortopaedi.dk) med dit kandidatur. Man kan stille op indtil en time før generalforsamlingen. Hvis du ønsker at få en præsentation af dit kandidatur vil dette blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Tekst med foto sendes til DOS redaktøren (editor@ortopaedi.dk).

På uddannelsesudvalgets vegne

Andreas Balslev-Clausen

Formand for UDDU

 

Refusion af deltagergebyr og hotel – DOS Kongressen 2020

DOS kongressen 2020 er desværre aflyst

Alle som har betalt for deltagelse til DOS kongressen vil indenfor få bankdage få refunderet det fulde beløb.

For at få refunderet din betaling for hotelværelse, bedes du kontakte hotellet.

DOS Kongressen 2020 aflyst

Grundet COVID-19 og gældende retningslinjer må DOS-bestyrelsen desværre meddele at DOS KONGRESSEN 2020 ER AFLYST.

Torsdag d. 22. okt. vil der i København om eftermiddagen blive afholdt online generalforsamling og DOS Best Papers. Der vil i begrænset omfang være mulighed for fysisk fremmøde under hensyntaget til gældende retningslinjer.

Alle øvrige aktiviter er aflyst.

Deltagelse i generalforsamlingen og Best Papers vil kræve tilmelding. Yderligere information følger snarest.

Stipendier fra Gigtforeningen

Gigtforeningen  har følgende stipendier med ansøgningsfrist den 3. november 2020 kl. 12

·         3 ledige forskningsstipendier

·         1 ledigt introduktionsstipendium

Du kan se stipendierne her (klik her)

DOS kongressen 2020

Forlængelsen af forsamlingsforbuddet til 31. okt. påvirker DOS kongressen 2020. På fredag d. 21. august holder DOS bestyrelsen møde. Herefter kommer der en udmelding om DOS kongressen.

PhD forsvar:  Anne Mørup-Petersen

PhD forsvar:  Anne Mørup-Petersen

Københavns Universitet & Ortopædkirurgisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Evaluation of Danish knee replacement surgery:

Patient-reported outcomes versus register data

The SPARK Study

Variation in patient Satisfaction, Patient-reported outcome measures,

radiographic signs of Arthritis and Revision rates in Knee arthroplasty patients

in three Danish regions

Forsvaret afholdes torsdag den 3. september kl. 14:30 på Herlev Hospital, Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev, Store Auditorium (Opg. 1, op ad trappen i den store forhal). Efter forsvaret, som varer 2-3 timer, er afdelingen vært ved en reception med lidt godt til ganen. Ønsker du at deltage, skal vi (a.h.t. COVID-situationen) bede dig registrere dig ved at sende en mail til anne.moerup-petersen.02@regionh.dk. Samme mail kan bruges, hvis du ønsker en kopi tilsendt.