DOS Festmiddag – last minute

Har du endnu ikke fået tilmeldt dig til DOS Festmiddagen torsdag aften under kongressen?

Du kan stadig nå det. Deadline for tilmelding er udsat til søndag d. 22. okt. kl. 23.59.

Prisen er 700 kr. (DOS medlemmer / første forfatter på abstrakt)

Du tilmelder dig ved at skrive til DOS sekretær Gitte Eggers på office@ortopaedi.dk

I mailen skal du oplyse:

Navn
Ansættelsessted
Om du er medlem af DOS eller skal præsentere et abstrakt
Telefonnummer

 

DOS Bulletinen 2017

Så er DOS Bulletinen udkommet. I den kan du læse om DOS Kongressen 2017. Du finder Bulletinen på vores hjemmeside under DOS Kongressen 2017.
Samme sted kan du også læse alle abstrakts til præsentationerne ved de videnskabeligt sessioner.
Husk at tilmelde dig. Fristen er 12. oktober.

DOS Generalforsamling

Torsdag d. 26. oktober fra 7.30-9.30 afholdes den ordinære DOS generalforsamling. Vi vil bl.a. sætte fokus på den fremtidige DOS Kongres. Hvor skal den afholdes? Skal industrien med? Hvordan skal konceptet være? Mød op og deltag i debattet. Du kan se dagordenen her.

4 KKR’er i høring

Kvalitetsudvalget under DOS har sammen med fagområderne lavet 4 nye Korte Kliniske Retningslinjer, som aktuelt er i høring:

Bilag til KKR’erne kan ses her.

Kommentarer til KKR’erne i høring kan sendes til formand for Kvalitetsudvalget Frank Damborg på quality@ortopaedi.dk.

På generalforsamlingen til DOS Kongressen vil alle KKR’er i høring blive præsenteret kort, taget til efterretning og efterfølgende være gældende som vejledning.

Tilmelding til DOS Kongressen 2017 åben

Så er tilmelding til DOS Kongressen åben.

Se mere her

EFORT open review på pubmed

EFORT´s tidsskrift EFORT Open Review er netop blevet indekseret på pubmed. Alle artikler er med open access.

Artiklerne kan ses her

Hospital & Innovation i det nye sundhedsparadigme

KONFERENCE

Hospital & Innovation i det nye sundhedsparadigme

På Hospital+Innovation konferencen 2017 kaster Instituttet for Fremtidsforskning og Healthcare Denmark et blik på hospitalernes nuværende og fremtidige rolle i sundhedsvæsenet med udgangspunkt i tre centrale temaer, hvor lægevidenskaben spiller en væsentlig rolle:
• Hospitalernes rolle i 2030 – ‘Fremtiden for det danske sundhedssystem 2030’
• Innovation i hospitalernes design, funktionalitet og konstruktion
• Genetik og datadrevet personlig sundhed på hospitaler
Hvad bliver sygehusenes funktion, når vi udbygger Det Nære Sundhedsvæsen og behandling i borgerens eget hjem? Hvordan leverer de kommende supersygehuse det bedste i en foranderlig verden med pres på ressourcer og produktion? Kan den personlige medicin kobles sammen med behandling for de mange? Og hvordan skal sygehusene håndtere de store muligheder med både genetik og data?

Lægevidenskaben opdager dagligt nye løsninger og udfordringer, og vi skal alle være på forkant med de konstante forandringer i sundhedssystemet. Nye tendenser tegner et helt nyt landskab af muligheder og udfordringer for de danske sundhedsinstitutioner. Vores hospitaler vil derfor blive epicentre for et forestående sundhedsparadigme, som vi i fællesskab skal håndtere.

Hospital + Innovation 2017 er en international konference med diskussion og debat om den nyeste viden, hvor både og idéer og inspiration faciltieres iblandt fagspecialister. Vi samler beslutningstagere og nøglemedarbejdere på sygehuse, regioner, kommuner, styrelser og ministerier, samt forskere og interessenter fra offentlige og private virksomheder og organisationer. Deltagerne kommer fra hele verden, hvorfor konferencen foregår på engelsk.
// Se det fulde program her

TILMELDING: opnå 20% early bird rabat inden 15. juli 2017

KEYNOTES STILLER SKARPT PÅ

Fremtidens krav, genetik og data samt, teknologi og design på et af verdens mest moderne sygehuse

Sundhedspolitisk direktør, Erik Jylling, Danske Regioner holder oplæg om at reagere på fremtidens krav og udfordringer. Gert Sørensen, direktør for Nationalt Genom Center fortæller om, hvilke tendenser inden for f.eks. genomsekventering, genetik og datadrevet personlig sundhed, der set fra sygehusenes vinkel gør sig gældende i Norden og internationalt? Og om Danmark har et særligt potentiale her? Peter Bak viser, hvordan Humber River Hospital i Canada udnytter teknologi og design på et af verden mest moderne sygehuse.

FREMTIDSSCENARIER

Det danske Sundhedssystem 2030

Instituttet for Fremtidsforskning bringer resultater i spil fra rapporten ”Fremtiden for det danske sundhedssystem 2030”. En scenarieproces udviklet i samarbejde med deltagere bredt sammensat fra den danske sundhedssektor. Rapporten fremhæver muligheder og udfordringer for professionelle i forbedringen af sygehusene med henblik på fremtidens krav til det nære sundhedsvæsen.

178 abstracts til DOS kongressen

15. juni var deadline for indsendelse af abstracts til DOS kongressen. Videnskabeligt udvalg har brugt de sidste dage på at allokere 3 reviewers til hvert abstract. Inden for den nærmeste fremtid vil alle reviewers modtage en mail med login til vores abstract-scoresystem. Deadline for review er d. 13. august og alle forfattere vil sidst i august modtage besked om abstractet er accepteret som foredrag, poster eller afvist.

Tak for alle de indsendte abstracts og til de 81 frivillige reviewers!

Nyt lægespeciale i akutmedicin

Sundhedsministeren har i dag godkendt Sundhedsstyrelsens indstilling om oprettelse af et nyt lægefagligt speciale i akutmedicin. Speciallægerne i akutmedicin skal være specialister i den akutte og afklarende fase af et sygehuskrævende sygdomsforløb, og de skal arbejde tæt sammen med både sygehusets øvrige speciallæger og med sundhedsvæsenet uden for sygehusene.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside