Har du lyst til arbejde i Uddannelsesudvalget (UDDU) og være med til at præge uddannelsen til ortopædkirurg i Danmark?

Har du lyst til arbejde i Uddannelsesudvalget (UDDU) og være med til at præge uddannelsen til ortopædkirurg i Danmark?

Så har du nu muligheden for at blive valgt til UDDU på DOS’ generalforsamling 2020.

Uddannelsesudvalget har en vision om en ortopædkirurgisk uddannelse i verdensklasse. Vi har de senere år arbejdet med indførelse af online post-test ved specialespecifikke kurser, udarbejdelse af ny målbeskrivelse og står over for en stor opgave med at indføre mere digitalisering i uddannelsen herunder simulatortræning. På DOS-kongressen afholder vi en række uddannelsesaktiviteter med workshops, meet-the-experts, og symposier.

Men mulighederne er mange og du har stor mulighed for selv at sætte dit præg på udvalget.

Udvalget mødes ca 4-5 gange årligt hvoraf et eller flere møder afholdes online.

Der er to poster på valg. Jakob Klit stopper efter 8 års tro tjeneste og kan ikke genvælges.

Martin Bille Henriksen har været i udvalget de sidste 3 år og modtager genvalg. Martin har gjort en stor indsats med målbeskrivelsen og uddannelsesaktiviteterne på DOS og håber på at få 3 år mere i udvalget.

Hvis uddannelse er noget for dig – og du har mod og lyst til at gøre en forskel – opfordres du kraftigt til at stille op. Du kan kontakte formanden for UDDU (education@ortopaedi.dk) med dit kandidatur. Man kan stille op indtil en time før generalforsamlingen. Hvis du ønsker at få en præsentation af dit kandidatur vil dette blive lagt på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Tekst med foto sendes til DOS redaktøren (editor@ortopaedi.dk).

På uddannelsesudvalgets vegne

Andreas Balslev-Clausen

Formand for UDDU