Martin Bille Henriksen

Jeg tillader mig hermed at genopstille til posten som speciallægerepræsentant i Uddanelsesudvalget.

Til dagligt er jeg afdelingslæge og UKYL på Regionshospital Randers, i en kombineret Håndkirurgisk og Traumatologisk stilling.

Jeg trådte ind i uddannelsesudvalget for 3 år siden og har siden arbejdet med workshops og oplæg til DOS kongresserne. Jeg har i uddannelsesudvalget haft fokus på vejledning og feedback og er via uddannelsesudvalget kommet med i udvalget for den ny målbeskrivelse.

For 3 år siden skrev jeg i mit valgopslag, at jeg ville: “arbejde for en struktureret jordnær uddannelse hvor de uddannelsesteorier, velmente skemaer og kørekortsordninger vi har bliver let tilgængelige og anvendt i vores til tider travle hverdag”.

Jeg mener at jeg med min deltagelse i uddannelsesudvalget og målbeskrivelsesuvalget netop er godt på vej mod at nå dette mål og jeg ser derfor frem til yderligere 3 år hvor jeg vil arbejde på, at der kommer fokus på fase 4 uddannelsen samt ikke mindst arbejde videre med, at at få implementeret den ny målbeskrivelse og være med til at uddanne vejledere rundt om i landet. Det er vigtigt at vi griber dagligdagens læringssituationer og at kompetencevurdering bliver en naturlig del af vores arbejde. Kun herved kan vi give konstruktiv feedback og dermed guide vores yngre kollegaer gennem uddannelseslivet.

Anne Mette Sørensen

Jeg tillader mig hermed at stille op til en af de ledige poster i Uddannelsesudvalget under DOS

Til daglig er jeg ansat på Aalborg Universitetshospital som uddannelsesansvarlig speciallæge og med infektionskirurgi som subspeciale.

Jeg har nu som tidligere beskæftiget mig med uddannelse på flere forskellige planer: som UKYL, gennem YODA, som mentor i mit eget fagområder og som klinisk lærer mv., og finder det meget motiverende at se hvordan, man kan være med til at løfte uddannelsen på de forskellige niveauer.

Jeg har fra 2018 været en del af posttestudvalget under UDDU med ansvar for udarbejdelse af posttestene på de specialespecifikke kurser. Fra efteråret 2020 som formand for udvalget.

Jeg synes, det har været en rigtig spændende proces i posttestudvalget, med implementering af postestene i en ny form, som jeg mener, har været med til at løfte niveauet, og forhåbentlig også kursisternes samlede udbytte fra kurserne.

Jeg mener derudover, det er vigtigt, at vi i vores speciale fortsat har fokus på rekruttering, og det mener jeg, man gør bedst gennem forbedring af uddannelsen. Jeg vil derfor i UDDU arbejde for at sikre, at de tiltag der bliver lavet, er konkrete og brugbare lokalt ude på afdelingerne.

 Med Venlig Hilsen

 Anne Mette Sørensen