Indlæg af Thomas Jakobsen

Skal du med til EFORT?

DOS vil gerne inviterer vores medlemmer, som deltager i EFORT kongressen, til et socialt arrangement torsdag aften d. 6. juni i Lissabon. Tilmelding til office@ortopaedi.dk senest 1. juni.Tid og sted for arrangementet annonceres på senere.

Beckett-Fonden

Beckett-Fonden yder støtte til lægevidenskabelig forskning og til bekæmpelse af sygdomme. Desuden er det muligt at søge støtte til indkøb af apparatur og andet udstyr til hospitaler, klinikker, revalideringscentre og lign. Bevillinger til lægevidenskabelig forskning beløber sig sædvanligvis til 25-100.000 kr. Bemærk:  I 2019 yder Beckett-Fonden kun støtte til forskningsprojekter med fokus på sygdomme hos ældre mennesker […]

Skal din artikel eller PhD have DOS prisen?

HUSK at deadline for ansøgning til DOS’s PhD.- og artikelpriser er 1. april. Ligeledes er der deadline 1. april til DOS Fellowship. Ansøgninger sendes til Formand for Videnskabeligt Udvalg, Peter Toft Tengberg på scientific@ortopaedi.dk. Husk at læse kravene på vores hjemmeside.

EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship

After four successful previous editions, EKS is proud to announce the fifth edition of the EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship, which will take place from between 4 November and 4 December 2019. The Fellows will also attend the EKS Closed Meeting, which is scheduled to take place in London, UK on 5-6 December, 2019.
 The Fellowship aims to enhance […]

Forsbergs Rejselegat 2019

Guildal forelæsningen på DOS Kongressen 2018 blev afholdt af Jonathan Forsberg. Emnet var ”Precision medicine, the survival estimation”. Forelæsningen var inspirerende og velbesøgt. Jonathan Forsberg var meget begejstret for at forelæse på DOS Kongressen og har efterfølgende doneret sit honorar på 10.000 kr. til et rejselegat.  Rejselegatet kan søges ved at sende en motiveret ansøgning […]

Mindeord tidligere DOS formand Per B. Thomsen (1942-2019)

Tidligere formand for DOS Per B. Thomsen døde 11. januar 2019 efter et hurtigt forløbende sygdomsforløb. Han blev født i 1942 i Frederikshavn og uddannede sig til læge. Allerede under studiet fandt han stor interesse i ortopædkirurgien og kom hurtigt ind i specialet. Efter en bred ortopædkirurgisk uddannelse i Vejle, Hjørring, Odense og Aalborg, blev […]