Årsrapporter fra Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register

Hermed invitation til webinar, hvor resultater fra årsrapport 2020 for Dansk Hofte- og Knæalloplastik Register vil blive præsenteret.

Webinaret vil foregå fredag den 23.10.2020 fra kl. 11.30-12.30 og 13.00-14.00. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere online.

  • Kl. 11.30-12.30 – styregruppeformand Anders Odgaard fremlægger resultater fra årsrapport 2020 – Dansk Knæalloplastik Register
  • Kl. 12.30-13.00 – pause
  • Kl. 13.00-14.00 – styregruppeformand Søren Overgaard fremlægger resultater fra årsrapport 2020 – Dansk Hoftealloplastik Register

Vi håber, at I har mulighed for at reservere noget af jeres dag til dette webinar.

Link til webinaret følger i separat mail i oktober 2020.

 På vegne af

 Søren Overgaard                             Anders Odgaard

Formand for styregruppen            Formand for styregruppen

DHR                                                  DKR