DOS Kongressen 2016

Så er den endelige program online på hjemmesiden. Se mere her

NKR om hofteartose

Hjælper styrketræning til patienter med hofteartrose, som ikke er kandidater til operation?

Hjælper superviseret genoptræning efter en THA?

Skal vores patienter overholde bevægerestriktioner efter en THA?

Find Sundhedsstyrelsens vejledning til ovenstående spørgsmål og meget mere i den nye NKR om ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter THA

Husk at du altid kan finde alle ortopædkirurgiske relevante NKR’er på vores hjemmeside under guidelines

2016 rapporter fra udvalgene med DOS repræsentanter

Mange kollegaer laver et stort arbejde som repræsentanter for DOS. Du kan se en oversigt over alle udvalg med DOS repræsentanter her samt læse deres 2016 års rapporter.

Deadline DOS Fonden 31. august

Husk deadline for ansøgning til DOS Fonden er d. 31. august.

Du kan læse mere om DOS Fonden her

Henrik og Emilie Ovesens rejselegat til USA

Rejse legat til USA – Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Legatet for 2017 er på ca. $ 9.000. Legatet kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde:

  • kortfattet curriculum vitae
  • rejseplan
  • rejsemål
  • budgetoverslag.

Vedlæg evt. brev fra den institution, du ønsker at besøge. Legatet gives til studieophold (ikke kongresser).

Udbetales ca. 1. juli

Ansøgning bedes fremsendt på e-mail senest 15. februar 2017 til

Johnny Keller

overlæge, dr. med.

Århus Universitetshospital

e-mail: johnkell@rm.dk

Behandling af degenerative meniskskader

Et nyligt publiceret studie i BMJ har været meget omtalt i pressen.

Studiet viser ingen klinisk relevant forskel efter 2 år mellem fysioterapeutisk træning og artroskopi ved patienter med degenerative menisk skader uden aflåsning og artrose.

Resultaterne er i tråd med anbefalingerne fra den Nationale Kliniske Retningslinje omhandlende meniskskader og giver efter DOS´s mening ingen anledning til ændring af disse.

Retningslinjen kan ses på vores hjemmeside under “Guidelines“.

God sommer

Deadline DOS Bulletinen

Husk at deadline for indlæg til DOS Bulletinen er fredag d. 5. august. Indlæg kan sendes til

office@ortopaedi.dk

God sommer

JBJS artikelkonkurrence

JBJS Essential Surgical Techniques (EST) (surgicaltechniques.jbjs.org) and The Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) are pleased to announce a contest for the best paper submission in 2016. This includes:

  •   2 cash awards (separate awards for Key Procedures and standard EST articles)
  •   An “Editor’s choice” honorary highlighted designation on the winning papers
  •   A press release upon publicationThe deadline for submissions is December 31, 2016.

Additionally, all EST submissions do not require a submission fee.JBJS EST is an online journal offering succinct, step-by-step instructions on how to perform surgical procedures. JBJS EST proudly differentiates itself from other technique-content providers by upholding the high quality and strict standards for which JBJS is known.

Ny NKR om lænderygsmerter

Ny retningslinje om behandling af nyopståede lænderygsmerter

Ca. 880.000 danskere lever med lænderygsmerter, og de fleste danskere vil opleve smerter i lænden eller ryggen på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. Har man først en gang oplevet af have lænderygsmerter, vil de fleste opleve, at smerten vender tilbage med mellemrum.

Retningslinjen omfatter voksne over 16 år med såkaldt nyligt opståede uspecifikke lænderygsmerter. Nyligt opståede vil sige, at smerterne har varet mindre end 12 uger i sammenhæng, mens uspecifikke dækker over, at tilstanden er ufarlig, og at den i langt de fleste tilfælde kan håndteres af den praktiserende læge, fysioterapeut eller kiropraktor.

 

Se retningslinjen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Problemer med abstract submission?

Vi har desværre opdaget en lille fejl i abstract håndteringssystemet, der gør at specialtegn (‘) i titlen kan returnere en fejlmeddelelse (syntax error). De der oplever denne fejl kan sende abstract direkte til support@sundvision.dk som så lægger det ind.