DOS referater

Husk at du altid kan se referaterne fra alle udvalgene under DOS her på hjemmesiden. Der er f.eks lige blevet tilføjet et referat fra både UDDU og VU:

UDDU referater

KU referater

VU referater

NKR om delir

NKR: Forebyggelse og behandling af delir

Sundhedsstyrelsen af december 2016 udgivet en national klinisk retningslinje om delir.

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for forebyggelse og behandling af delir.

Retningslinjen anbefaler at sætte større fokus på at nedsætte risikoen for delir. Retningslinjen anbefaler blandt andet at hjælpe patienter til at komme op og røre sig, gøre sengestuen så hjemlig som muligt, og fremme en naturlig døgnrytme og god ernæring.

Pårørende kan spille en afgørende rolle i behandlingen af patienter med delir, og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man overvejer at inddrage familien aktivt.

Mange ældre er i behandling med flere typer medicin på samme tid. Derfor er det en god ide at gennemgå medicinforbruget og eventuelt forsøge at nedsætte det hos alle ældre, der er i fare for at udvikle delir. Antipsykotika bør kun bruges i de tilfælde, hvor de metoder, der bliver beskrevet ovenfor, med forskellige typer af aktivering og skærmning ikke slår til, eller hvor behandlingen er vanskelig på grund af patientens delirøse tilstand.

Retningslinjen kan ses via DOS´s hjemmeside eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

DOS ønsker god jul og godt nytår

Julen og nytåret er lige om hjørnet og den nye DOS bestyrelse er gået i gang med arbejdet efter en meget vellykket kongres.

Vores kongres, som vi kender den, er under pres fra vore arbejdsgivere, vi oplever at flere medlemmer end tidligere bliver forhindret i at deltage på kongressen på grund af krav om øget effektivitet på afdelingerne. Det har ført til forslag om at sammenlægge DOS kongressen med andre kongresser, f.eks. DASAIM og andre kirurgiske kongresser. DOS bestyrelsen er villige til at se på disse muligheder, men vi er ikke villige til at gøre det ensidigt, vi vil ikke ændre på vores gode kongres uden at vores arbejdsgivere også forpligter sig, så foreløbig holder vi fast i det nuværende koncept.

DOS bestyrelsen skal også se nærmere på hvordan vi bedst kan fremme efter- og videreuddannelse. Vi har i en årrække haft DOS Uddannelsesdag som en af de vigtigste uddannelsesaktiviteter og Uddannelsesudvalget har gjort en stort og flot arbejde med at arrangere Uddannelsesdagen, desværre har tilslutningen fra medlemmerne været skuffende lille, som bestyrelsen har konstateret ved selvsyn og det er derfor at vi tidligere på året valgte at bruge midler og ressourcer fra uddannelsesdagen på en anden måde. Bestyrelsen mødes med Uddannelsesudvalget på internatmødet i januar for at diskutere hvordan vi bedst bruger midler og ressourcer fra uddannelsesdagen til at fremme uddannelsen for DOS medlemmer.

Vi skal også have en ny strategiplan, vi har arbejdet med den nuværende strategiplan siden 2011, med en grundig revision i 2014, men allerede nu er de fleste af strategiplanens punkter blevet opfyldt, så vi har besluttet at vi starter fra bunden og laver en helt ny strategiplan, med startskud på internatmødet i januar.

Så der er heldigvis mange spændende opgaver til DOS i 2017, og jeg vil gerne ønske alle medlemmer en god jul og et godt nytår

 

Venlig hilsen

Morten Schultz Larsen

Formand

NKR om nakkesmerter

NKR: Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger vedr. ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter hos voksne. Med uspecifikke menes, at der ikke er en specifik årsag til smerterne.

Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, prognose samt faresignaler bør være gennemgående. Derudover bør patienten opfordres til at opretholde normal fysisk aktivitet.

Nogle patienter vil have behov for behandling, der går udover information og rådgivning. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der til disse patienter overvejes tilbud om træning under vejledning, behandling med ledmobiliserende teknikker og/eller akupunktur, da studier har vist en gavnlig effekt af disse indsatser på smerte- og/eller funktionsniveau. Herudover kan brug af geler eller lignende med NSAID overvejes med henblik på umiddelbar smertelindring. Smertestillende medicin, der tages som piller, samt massage bør kun tilbydes efter nøje overvejelse.

Se retningslinjen her

Specialespecifikke kurser 2017

Så er information om alle specialespecifikke kurser 2017 klar. Se oversigten her.

UDDU referater

Husk at du altid kan se referater fra både DOS bestyrelsesmøder og alle udvalgene under DOS her på hjemmesiden.

Der er netop tilføjet to referater fra UDDU møder til hjemmesiden. DU har se dem her

DOS Kongressen 2016 – Tak

DOS Bestyrelsen vil gerne takke alle deltagere til dette års DOS Kongres for at være med til at skabe 3 fantastiske dage. Vi havde en kongres med ca. 200 abstracts, 4 symposier, mange DOS forelæsninger, DOS Best paper, en flot udstilling ved industrien, 600 deltagere og meget mere. DOS Fonden uddelte over 280.000 kr. i […]

Nye Korte Kliniske Retningslinjer i Høring

Så er det muligt at læse alle Korte Kliniske Retningslinjer (KKR) som er i høring og forventes godkendt på generalforsamlingen DOS Kongressen 2016.

Du kan se alle retningslinjerne her.

DOS Kongressen 2016

Så er den endelige program online på hjemmesiden. Se mere her

NKR om hofteartose

Hjælper styrketræning til patienter med hofteartrose, som ikke er kandidater til operation?

Hjælper superviseret genoptræning efter en THA?

Skal vores patienter overholde bevægerestriktioner efter en THA?

Find Sundhedsstyrelsens vejledning til ovenstående spørgsmål og meget mere i den nye NKR om ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose og genoptræning efter THA

Husk at du altid kan finde alle ortopædkirurgiske relevante NKR’er på vores hjemmeside under guidelines