\r\n – tegn i email-bekræftelsen for abstract submission

Vi oplever desværre lige i øjeblikket at bekræftelses-emailen for submittet abstract i nogle tilfælde inkluderer en masse \r\n – (linjeskift) tegn.

Dette har dog ingen betydning for korrekt submittet abstract – det er kun email-bekræftelsen der inkluderer dem.

Vi arbejder på et hurtigt fix.

I bør derfor se bort fra disse tegn “\r\n” i emailen, vi beklager forvirringen / usikkerheden det har givet anledning til.

 

Danmark er spot-light country på EORS kongressen

European Orthopaedic Research Society september 2017 i München. Danmark er SPOT-LIGHT COUNTRY med en særlig session. Submission af abstract er åben. Deadline 5 juni. Husk det er muligt at søge DOS Fonden om støtte :-)

Se mere her

VU tager arbejdet med videnskabelig kvalitet seriøst

Videnskabeligt udvalg har gennem de seneste år arbejdet med evaluering af et scoresystem til bedømmelse af indsendte abstracts til DOS kongressen. Med scoresystemet er det muligt at sikre en relativ ensartet bedømmelse fra forskellige reviewers af et givet abstrakt. VU bruger bl.a. scoren fra de enkelte abstract til at udvælge de abstracts som skal være med i foredragskonkurrencen. Du kan læse mere om arbejdet med evalueringen af scoresystemet i en netop publiceret artiklen fra VU i DMJ (læs artiklen her).

Calls for abstracts – AAOS 2018

With a commitment to bringing the very best in global research and education to the AAOS Annual Meeting, we value scientific exchange from across the worldwide community. We are proud to welcome a large number of attendees to our Annual Meeting each year, and we encourage all of our attendees from across the globe to be active participants in the education at the meeting.

We invite you to share information about the abstract submission and application process with your members as you feel appropriate. The process is open now for the AAOS 2018 Annual Meeting in New Orleans, Louisiana,

6-10 March 2018. 

Abstracts and applications can be submitted at www.aaos.org/abstracts. Also on this site, you will find a recording of a session moderated by Dr. Marra at the Annual Meeting, Writing an Abstract that Gets Accepted. We hope that this session contains information your members will find useful as they prepare abstracts or applications for submission.

Please note the deadlines for abstracts and applications:

1 May 2017 ICL/Symposia
1 June 2017 Paper or Poster Presentation
1 June 2017 Scientific Exhibit
17 July 2017 Orthopaedic Video Theater

 

All applications will be reviewed by AAOS Committees, and applicants will be informed of acceptance by September. The AAOS welcomes submissions from Denmark. Please contact us if you have any questions.

Joseph A. Bosco III, MD Guido Marra, MD
Joseph A. Bosco, III MD

Annual Meeting Committee Chair

Guido Marra, MD

International Committee Chairman

EKS KNEE ARTHROPLASTY TRAVELLING FELLOWSHIP 2017 – Deadline 1st of april

EKS KNEE ARTHROPLASTY TRAVELLING FELLOWSHIP 2017
 
After a successful second edition of the Travelling Fellowship 2016, EKS is proud to announce the third edition of the EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship, which will take place from 30 October until 29 November 2017.
 
The Fellowship aims to enhance the skills and knowledge of young orthopaedic surgeons interested in knee surgery. 4 Selected fellows will have the opportunity to visit high-level European teaching centres, covering all aspects of degenerative knee surgery.
 
The application period for the EKS Knee Arthroplasty Travelling Fellowship 2017 is open now. Deadline for sending in the application form is April 1, 2017 
 
For additional information on the Fellowship, please click here.

Specialeplan for ortopædisk kirurgi 2017

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet specialevejledingen for ortopædisk kirurgi 2017.

Specialeplanen træder i kraft 1. juni 2017.

Du kan se mere her.

Deadline udskudt for ansøgning til Emilie Ovesens Legat

Du kan stadig nå at søge om støtte fra Emilie Ovensens Legat. Deadline er nemlig blevet udskudt d. 15. marts 2017.

Du kan læse mere om legatet her

Rejselegat til USA – Henrik og Emilie Ovesen Foundation

Rejselegat til USA

Henrik og Emilie Ovesen Foundation.

Legatet for 2017 er på ca 9.000$, kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde kortfattet curriculum vitæ, rejseplan, rejsemål og budgetoverslag. Vedlæg evt. brev fra den institution du ønsker at besøge. Legatet gives til studieophold (ikke kongresser).

Udbetales ca. 1. juli

Ansøgning bedes fremsendt på mail.

Ansøgning senest 15. februar 2017 til

Johnny keller, ovl. dr. med. , Århus Universitetshospital

Mail:   johnkell@rm.dk

Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Klagecenteret og Ankenævnet for Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige konsulenter

Interesserer du dig for patientsikkerhed, klagesager og ankesager, og vil du være med til at skabe læring ? Trives du med afvekslende og udfordrende opgaver. Vil du være en del af et sundhedsfagligt team. Så er du måske vores nye kollega.

I Klagecenteret søger vi sagkyndige konsulenter i:

Fysioterapi, farmaceuter, social- og sundhedsassistenter, almen medicin, børne- og ungdomspsykiatri, gynækologi og obstetrik, infektionsmedicin, kardiologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, neurologi, reumatologi, urologi

I Erstatningscenteret søger vi sagkyndige konsulenter i:

Fysioterapi, kiropraktik, kardiologi, radiologi gerne med speciale i mammaradiologi, radiologi gerne med speciale i thorax, kirurgisk gastroenterologi, gynækologi gerne med speciale i cancer, urologi gerne med speciale i cancer, farmakologi, neurologi, ortopædkirurgi med speciale i ryg, ortopædkirurgi med speciale i skulder.

Du finder begge jobopslag på vores hjemmeside http://stps.dk

Du er velkommen til at høre mere om jobbet ved at ringe til specialkonsulent Jytte Elizabeth Dahler-Larsen på telefon: 7222:9060 eller skriv på mail: jyj@patientombuddet.dk eller til oversygeplejerske Trine Riis på telefon: 7222:9055 eller skriv på mail: trri@patientombuddet.dk.

Ansøgningsfrist: onsdag den 1. marts 2017.

 

DOS prisen for bedste artikel og bedste PhD afhandling

Dansk ortopædisk selskab og Videnskabeligt udvalg uddeler hvert år en pris bedste PhD afhandling udgået fra Danmark samt en pris til bedste ortopædkirurgiske artikel publiceret af forskere fra Danmark.

Deadline for ansøgning til begge priser er 1. april.

Artikelprisen:

Artikler publiceret i løbet af de sidste 12 måneder før deadline kan komme i betragtning (1. april i det forgange år til og med 31. marts samme år som deadline). En artiklen regnes for at være publiceret første gange, at den er online (e-pub dato).

Prisen er på 10.000 kr.

Førsteforfatter skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord) samt artikel i pdf format til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

PhD prisen:

Forfatteren skal indsende en motiveret ansøgning (max. 200 ord), incl. liste over publikationer fra PhD afhandling samt PhD afhandlingen i pdf format  til formanden for Videnskabeligt Udvalg:  scientific@ortopaedi.dk

PhD afhandlingen skal ligeledes registreres i DOS afhandlingsdatabase.

Der kan kun ansøges for det år, hvor afhandlingen er forsvaret, og deadline for ansøgningen er 1. april i det efterfølgende år.

Prisen er på 10.000 kr.

 

For begge priser gælder, at man skal være tilstede ved prisuddelingen på DOS Kongressen for at kunne modtage prisen.

Bedømmelsen foretages af Videnskabeligt Udvalg i Maj-Juni måned, bedømmelsen forelægges DOS bestyrelse og der kan forventes svar primo september .

Der lægges vægt på arbejdets originalitet, metodologi, mulig betydning for ortopædisk kirurgi og tidskriftets impact factor v.h.a. et scoresystem. Udvalget kan undlade at indstille prismodtagere, hvis der ikke er indkommet kvalificerede ansøgere.

Prisen vil blive uddelt ved DOS Kongressen i oktober måned.