Mindeord – Annette van Hauen

DOS æresmedlem, tidligere sekretær Annette Van Hauen er død.

Annette var en vigtig krumptap for DOS’ arbejdet. Hun bestred posten som sekretær for bestyrelse i rigtig mange år stort set uden at få noget for det. Mange i af de nuværende lidt ældre DOS medlemmer husker Annette som DOS’ ansigt udadtil. Altid velorienteret og med en legendarisk klæbehjerne huskede hun små detaljer om medlemmerne og kunne eksempelvis genkende dem, når de ledte efter navneskilt ved de daværende forårs og efterårsmøder.

DOS skylder Annette stor tak for det store arbejde hun ydede for selskabet.

Æret være Annette Van Hauens minde.

 

Bestyrelsen Dansk Ortopædisk Selskab