Mindeord – Prof. Otto Sneppen

Otto Sneppen (osneppen) – Profil | Pinterest

Nekrolog

Det er med stor sorg DOS erfarer, at Professor Otto Sneppen er afgået ved døden. Sneppen var selskabets formand i perioden 1984 – 1986 og æresmedlem af selskabet siden 2005.

Sneppen blev uddannet i København og arbejde som overlæge ved Rigshospitalet. Herefter fulgt 25 produktive år som Professor først ved Ortopædisk Hospital siden som ledende overlæge ved den samlede ortopædkirurgiske afdeling i Aarhus. Sneppen var primus motor i denne sammenlægning, der sikrede en specialisering efter amerikansk mønster, og en førende stilling for afdelingen i Aarhus både nationalt og internationalt. Det lagde grunden til den fagområdestruktur, der skabte faglig udvikling men samtidig bevarede ortopædkirurgi som et stærkt og samlet speciale.

Sneppen grundlagde tidligt Biomekanisk Laboratorium ved Ortopædisk Hospital, der blev et videnskabeligt springbræt for mange unge ortopædkirurger til en karriere indenfor forskellige ortopædkirurgiske fagområder. Få danske ortopædkirurger har igennem deres virke haft større indflydelse på dansk ortopædkirurgi end Otto Sneppen.

Dansk Ortopædisk Selskab og mange danske ortopædkirurger skylder Otto Sneppen en meget stor tak for hans virke for dansk ortopædkirurgi.

Æret være Otto Sneppens minde.

 

På vegne af DOS-bestyrelsen

 

Bo Sanderhoff Olsen

Afgående DOS formand