EPOS kongres, 6.-9. april 2022 i København

På vegne af DPOS, det danske børneortopædiske selskab, har jeg den glæde at invitere alle ortopædkirurger med interesse for børneortopædi og børnetraumatologi til det 40. årsmøde for det europæiske børneortopædiske selskab.

Mødet afholdes d. 6.-9. april 2021 på Tivoli Hotel i København.

Venlig hilsen

Martin Gottlliebsen

EPOS Local Committee Chair 2021-2022

epos2022.org