Modtager du DOS´s nyhedsbrev?

DOS udsender hver måned et nyhedsbrev. Vi sender nyhedsbrevet til den mail, som er registeret i forbindelse med din indmeldelse i selskabet. Hvis du ikke modtager vores nyhedsbrev, så kan du opdaterer din mail her (klik her). Bemærk at linket fører dig til Lægeforeningen, som administrerer vores medlemsdatabase. Hvis du kan have hjælp til login til dine medlemsoplysningen, så er det Lægeforeningen, som du skal kontakte (klik her).

Én million kroner til originale forskningsidéer fra Gigtforeningen

 Nyt opslag fra Gigtforeningens forskningsråd:

Én million kroner til originale forskningsidéer

 Gigtforeningen uddeler i en særskilt pulje forskningsstøtte til 1-2 originale forskningsprojekter inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med videnskabelige projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier og postdocs) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

Særlige krav til ansøgningen:

  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af en erfaren forsker.
  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt være et samarbejdsprojekt mellem danske og/eller internationale forskere.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet.  

 

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via “Søg om støtte fra forskningsrådet” på www.gigtforeningen.dk/forskere.  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. november 2018 kl. 16.  

 

Skal du med til DOS Fest ?

Rejseleget til USA på 9.000$

Henrik og Emilie Ovesen Foundation.

Legatet for 2019 er på ca 9.000$, kan evt. deles i 2 legatportioner og gives til en speciallæge i ortopædisk kirurgi eller til en cand. med., der har påbegyndt hoveduddannelse eller ph.d. studium inden for ortopædkirurgi.

Ansøgning skal for at kunne bedømmes indeholde kortfattet curriculum vitæ, rejseplan, rejsemål og budgetoverslag. Vedlæg evt. brev fra den institution du ønsker at besøge.  Legatet gives til studieophold (ikke kongresser).

Udbetales ca. 1. juli

Ansøgning bedes fremsendt på mail.

Ansøgning senest 15. februar 2019 til

Johnny keller, ovl. dr. med. , Århus Universitetshospital

Mail:   johnkell@rm.dk

DOS Kursus i moderne cementeringsteknik

Kære kolleger

Der inviteres hermed til hoftecementeringskursus arrangeret som DOS-kursus 11. september 2018.

Igennem de seneste år er der kommet mere fokus på cementering ved hoftealloplastik både på artrose- og frakturpatienter. Der er i dag god dokumentation for at ældre artrose- og frakturpatienter generelt behandles bedst med cementerede komponenter.

Med henblik på diskussion af indikation og at få en opdatering af teknik samt håndtering af cement afholdes dette kursus, hvor moderne cementeringsteknik gennemgås på et højt niveau. Desuden vil der være et indlæg omkring re- cementering.

Kurset henvender sig til operationsteamet bestående af operationssygeplejersker, traumelæger, læger under uddannelse samt speciallæger, der udfører hoftealloplastik.

Man kan tilmelde sig i teams af 1-2 læger og 1-2 sygeplejersker pr. afdeling.

Der er i alt 32 pladser på kurset.

Der er et tilmeldingsgebyr på DKK 600,00 (inkl. moms) pr. person, der opkræves ved accept på deltagelse i kurset, som dækker forplejning under kurset samt lokaleleje.

Tilmeldingen foregår til sekretær Anne Fritz-Jensen: anne.fritz-jensen@rsyd.dk

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2018

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Søren Overgaard: soeren.overgaard@rsyd.dk

Vi ser frem til et spændende kursus.

Søren Overgaard,
Professor, overlæge, dr.med.

Morten Bøgehøj,
Overlæge, ph.d.

Se programmet her (klik)

Abstracts submission åben!

Skal du med til EFORT eller NOF?

Bestyrelsen har oplevet at deltagelse på de store internationale møder som AAOS og EFORT har ændret sig. Som dansk deltager er man blevet mere ensom, til dels fordi vi nu ikke som tidligere rejser i større grupper, hvor også det sociale har været dækket med aftenarrangementer. Nu arrangerer kongresdeltagerne selv deres rejse, overnatning og sociale aktiviteter. Vi har i bestyrelsen diskuteret muligheden af at starte en service, hvor vi samler oplysninger om alle danske deltagere, der via office@ortopaedi.dk kan tilmelde sig deltagelse i et socialt arrangement. Vi vil gerne starte ved EFORT mødet i Barcelona hvor DOS vil arrangerer en dansk aften torsdag 31/5 i Barcelona. Meld dig på ovenstående mailadresse snarest muligt og senest Søndag 27/5. Derefter vil vi i DOS koordinerer en aften hvor alle interesserede kan deltage. Samtidig vil vi gerne formidle en liste over deltagende danskere med enten telefon eller mail, for at sikre kollegial kontakt. Også til det forestående NOF møde på Island 13 – 15 juni vil DOS gerne arrangerer et socialt arrangement. Send en mail til ovenstående adresse senest søndag 10/6 så vi ved hvem fra Danmark der deltager, så vil vi i DOS vende tilbage med nærmere.