Én million kroner til originale forskningsidéer fra Gigtforeningen

 Nyt opslag fra Gigtforeningens forskningsråd:

Én million kroner til originale forskningsidéer

 Gigtforeningen uddeler i en særskilt pulje forskningsstøtte til 1-2 originale forskningsprojekter inden for gigtområdet på i alt 1 mio. kr. Forskere kan frit byde ind med videnskabelige projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier og postdocs) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

Særlige krav til ansøgningen:

  • Forskningsprojektet udføres i etablerede forskningsmiljøer og ledes af en erfaren forsker.
  • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
  • Forskningsprojektet skal så vidt muligt være et samarbejdsprojekt mellem danske og/eller internationale forskere.
  • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
  • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet.  

 

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via “Søg om støtte fra forskningsrådet” på www.gigtforeningen.dk/forskere.  Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Ansøgningsfristen er torsdag d. 1. november 2018 kl. 16.