DOS Kongressen 2019

DOS Kongressen 2019 vil blive afholdt på

Vingsted Hotel og Konferencecenter udenfor Vejle fra 23. – 25. okt. 2019

Den nye kongreslokalitet gør det muligt at udvikle DOS Kongressen yderligere. Udover et fortsat stort fokus på videnskab, uddannelse og kvalitet er det ud også muligt at øge fokus på det sociale program. Der er allerede nedsat flere ad hoc udvalg, som arbejder på at gøre DOS Kongressen 2019 i Vingsted til en succes.