Den nye målbeskrivelse – ny dato for webinar: 30. november kl. 16.00-17.30

DEN NYE MÅLBESKRIVELSE

 

Webinar om den nye målbeskrivelse i ortopædisk kirurgi 

 

Af praktiske årsager udsættes det planlagte webinar om den nye målbeskrivelse fra d. 9. november til:

 

 30. november 2020 kl. 16.00-17.30 

 

Adgang online på Zoom via 

Link til webinar

 

Hvis ovenstående link ikke virker, så kopier https://ucph-ku.zoom.us/j/65487057506 ind i din browser.

I må meget gerne distribuere informationen på jeres afdeling, så det når ud til alle.

 

Siden 2018 har udvalget bestået af Liv Riisager Wahlsten, Amandus Gustafsson, Martin Bille Henriksen og undertegnede. Vi har arbejdet hårdt for at skabe en ny målbeskrivelse i ortopædisk kirurgi og glæder os til at fremlægge den for dig.

 

Den ny målbeskrivelse er opbygget helt fra bunden og har særligt fokus på klinisk praksis og formativ læring. Målbeskrivelsen tager udgangspunkt i en række grundkompetencer som diagnostik, operationsforberedelse, operation etc., der kan appliceres på kliniske situationer inden for alle fagområder.

Til hver kompetence er knyttet et kompetencekort, hvor hver delkompetence kan vurderes og muligheden for formativ evaluering med feedback til fremtidig læring er indbygget.

Håbet er, at målbeskrivelsen kan blive en integreret del af hverdagen, hvor kompetencevurdering af uddannelseslægerne bliver anvendt langt højere grad end i dag, og vi forhåbentlig kan få endnu bedre speciallæger fremadrettet.

 

Så kom og vær med til webinaret. Det er åbent for alle – bare følg linket.

 

Webinaret vil blive optaget, så der er mulighed for at se det efterfølgende.

 

Med venlig hilsen

 

Andreas Balslev-Clausen

Formand for UDDU