Indlæg af Ortopaedi.dk

Kan man bare ibrugtage nye implantater på sin afdeling? Se Sundhedsstyrelsens samt DOSs vejledning her

Sundhedsstyrelsen har med “Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater” pr. december 2013 beskrevet et regelsæt for ibrugtagning af nye eller kendte implantattyper. Vejledningen understreger, at et implantat ikke må ikke tages i brug i den kliniske enhed, før der er foretaget en faglig afvejning og vurdering af, om implantatet er egnet til den […]

Symposieforslag til Kongressen 2016 indsendes til Videnskabeligt udvalg (scientific@ortopaedi.dk) inden 1 januar.

Målgruppe DOS medlemmer og andre kongresdeltagere. Deltagelse er gratis. Tidsramme Symposiet afholdes under DOS Kongressen og må vare 1-1½ time. Program Fagområder, interessegrupper eller DOS udvalg indsender symposieforslag tilVidenskabeligt udvalg (VU), der prioriterer indkomne forslag til godkendelse i Bestyrelsen. Deadline for indsendelse af symposieforslag er 31/12 året før symposiet ønskes afholdt. Der afgives svar senest […]

Husk at du på vores hjemmeside kan finde materiale fra mange af dette års DOS symposier.

Hold symposium på DOS kongressen 2016!! Symposieforslag til Kongressen 2016 indsendes til Videnskabeligt udvalg (scientific@ortopaedi.dk) inden 1 januar 2016. Søg nærmere information i vores symposium manual. Vær endvidere opmærksom på de gode muligheder for støtte til symposier, der findes i EFORT Fora programme 2016. Klik her for mere information vedr. støtte fra EFORT: Beskrivelse af […]