6 KKR i høring frem til 30. september

GRUPPE 1: Dual mobility cupper

GRUPPE 2: Antibiotikaprofylakse ifm. hofte- og knæalloplastik

GRUPPE 3: Caput radii protese vs excision ved dislocerede, komminutte caput radii frakturer hos voksne

GRUPPE 4: Operativ eller konservativ behandling af displacerede midtskaft klavikelfrakturer hos voksne

GRUPPE 5: Mikrobiologisk prøvetagning ved mistanke om infektion af osteosynteser eller proteser

GRUPPE 6: Distale metafysære radiusfrakturer hos børn