DOS Afhandlingsdatabase

Titel på arbejdetInfluence of bone density and surgical treatment choice on failure of femoral neck fracture
NavnBjarke Viberg
Årstal2013
Afdeling / StedOdense Universitetshospital
UniversitetSyddansk Universitet
Subspeciale
  • Traumatology
Abstract / Summary

Collum femoris fraktur bliver oftest opereret med intern fiksation (IF) eller hemialloplastik (HA), men der mangler belysning af konsekvenserne ved operationsvalget, specielt for den dislocerede fraktur. IF er i forhold til HA et hurtigere og mindre kirurgisk indgreb, men IF har en høj reoperation på ca. 35 %. HA har en reoperationsrate på ca. 7 %, primært som følge af dyb sårinfektion og protese komplikationer såsom løsning, luksation og periprostetisk femurfraktur. Behandlingssvigt er i denne afhandling defineret som større reoperationer. Prædiktorer for øget svigt af IF kan efter en litteratur gennemgang inddeles i tre kategorier: Patient-relaterede faktorer alder, køn og neurologiske sygdomme Kirurg-relaterede faktorer kvaliteten af reposition, implantat placering, kirurgiske erfaring og ventetid til operation Implantat-relaterede faktorer implantat design De vigtigste prædiktorer synes at være fraktur dislokation, implantat placering, kvaliteten af reposition og alder, hvor de to førstnævnte bekræftes af afhandlingens artikler. Prædiktorer med ringe betydning for svigt er køn, kirurgisk erfaring, ventetid til kirurgi og implantat design. En anden vigtig faktor for svigt af IF, ifølge litteraturen, er frakturheling, som hovedsagelig består af tre elementer: blodtilførsel, knogle kontakt og stabilitet. Denne afhandling undersøger også knoglemineral tætheden (BMD) som en potentiel prædiktor for øget svigt ved IF. Såfremt lav BMD er en prædiktor, kræver det en hurtig bekræftelse før en given operation. Derfor undersøger afhandlingen et selvudviklet geometrisk mål – Cortical Marrow Index (CMR) - for lav BMD på røntgenbilleder. CMR kan med en høj positiv prædiktiv værdi finde eller udelukke lav BMD for 38 % af kohorten. BMD har dog i afhandlingen vist sig at have ringe indflydelse på svigt af IF ved collum femoris fraktur. Prædiktorer for øget svigt af HA kan efter litteratur gennemgang også inddeles i de samme tre grupper som for IF: Patient-relaterede faktorer alder, køn, hoftelidelser Kirurg-relaterede faktorer adgang, kirurgisk erfaring Implantat-relaterede faktorer caput (bipolar vs unipolar), cement, overfladebehandling og stem design I litteraturen synes der ikke at være nogen forskel i risiko for svigt, når man sammenligner unipolar HA med bipolar HA, den kirurgiske adgang. Der er imidlertid en øget risiko for svigt forbundet med lavere patient alder, det mandlige køn og med nogle ucementerede stem designs. Den ene artikel i afhandlingen finder en højere svigtrate for ældre ucementeret HA i forhold til cementerede HA, især efter 5-10 år. Den ucementeret HA synes ikke at drage fordel af hydroxy-apatit overflade behandlingen, når svigtraterne sammenlignes med den cementerede HA. Overordnet kan det dog konkluderes ved litteraturgennemgangen, at de studier som belyser behandlingssvigten ikke er store nok til at finde de små risici for øget svigt, da der ikke er taget højde for den øgede mortalitet hos collum femoris fraktur patienterne.

Andre oplysninger

 

Download pdf-fil >>