DOS Afhandlingsdatabase

Titel på arbejdetThe Influence of Prior Knee Conditions on the Survival of Total Knee Arthroplasties - A PhD study based on the Danish Knee Arthroplasty Registry
NavnAnders El-Galaly
Årstal2020
Afdeling / StedOrtopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
UniversitetAalborg Universitet
Subspeciale
  • Hip and knee surgery
Abstract / Summary

En total knæprotese (TKA) er en succesfuld kirurgisk behandling af degenerative tilstande i knæet, men en re-operation kan være for- bundet med kroniske smerter og nedsat funktion af knæet. Dansk Knæalloplastik Register samler klinisk information om knæproteser indsat i Danmark og med udgangspunkt heri, har vi undersøgt tre forskellige knætilstandes betydning for re-operationsrisikoen af primære TKA.
Knoglebrud i knæet disponerer for senere TKA og derfor undersøgte studie I, hvordan tidligere knoglebrud påvirker risikoen for re-operation af TKA. Studiet konkluderede, at risikoen for re-operation inden for de første 5 år er signifikant højere hos patienter med tidligere knoglebrud i knæet.
Tidlig slidgigt på indersiden af knæet kan behandles med en aksekorrigerende knæoperation, som senere kan konverteres til TKA. Efter justering for forskelle i alder og køn, viste studie II at en aksekorrigerende operation ikke påvirker re-operationsrisikoen af TKA.
Isoleret slidgigt på indersiden af knæet kan også behandles med en halv knæprotese (UKA), hvor kun den syge del af knæet udskiftes. Ved behov, kan UKA senere konverteres til TKA. Studie III viste at overlevelsen af TKA konverteret fra UKA er sammenlignelig med en re-opereret TKA.
Studie IV udnyttede en nyere statistik metode til direkte at sammenligne betydningen af en aksekorrigerende operation og en UKA for overlevelsen af en senere TKA. Studiet fandt, at UKA mere end fordoblede risikoen for re-operation sammenlignet med en aksekorrigerende knæoperation.

Andre oplysninger

Download afhandling

Paper 1

Paper 2

Paper 3

Paper 4